Sakarya Hakkında

Bu bölüm spor, nüfus sayımları, coğrafya, ilçeler, şehir mimarisi, idari, siyasi yapı ve seçimler alt başlıklarından oluşturulmuştur.

Şehir Kültürü

Bu bölüm el sanatları, somut olmayan kültürel miras, Sakarya mutfağı alt başlıklarından oluşturulmuştur.

Şehir Tarihi

Bu bölüm ulusal arşivlerde yer alan belgeler, cumhuriyet öncesi ve sonrası kronoloji, esnaf ve ticaret tarihi ve yer adları alt başlıklarından oluşturulmuştur.

Sakarya Koleksiyonu

Bu bölüm Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ndeki kataloğu içerisinde bulunan Sakarya Koleksiyonu’ndan alınmıştır. Sakarya Koleksiyonu; tez, kitap, dergi, gazete, davetiye, fotoğraf ve film afişi alt başlıklarından oluşturulmuştur. Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi basılı ve elektronik materyalleri taramak mümkündür.

Sosyal Medyada Şehir Hafızası!