Bilmeceler

 • Bir garip nesne gördüm, dört direk üstündedir, eller oynar, gözler bakar, kollar yürek üstündedir. (Çorap şişleri)
 • Elimde dursa elim yanar, yere düşse kilim yanar, gözümün önünde malım yanar. (Sigara)
 • Gökten bir elma düştü, on iki parçaya ayrıldı, on birini yediler, birine hayır dediler. (Ramazan ayı)
 • Hanım içerde, saçı dışarıda. (Mısır)
 • Harfleri ve harf sayıları aynı olan 2 ildir? (Aksaray-Sakarya)
 • Ak akça karalar, birbirini kovalar. (Dalgalar)
 • Ak kabak yaprağı, evliya toprağı, ya bunu bilecen ya bu gece ölecen. (Kur’an-ı Kerim)
 • Doksan dokuz cemaat, iki müezzin, bir imam. (Tespih)
 • Yol üstünde kırmızı bohça. (Domates)
 • Kat kat döşek, bunu bilmeyen eşek. (Lahana)
 • Bir ağacım var, on iki dalı, dört yaprağı, elli iki damarı var. (Yıl-Ay-Mevsim-Hafta)
 • Boyun uzun mu uzun, yavrular düzüm düzüm, saçından görmez gözüm. (Mısır)
SAKARYA KAYNARCA YÖRESİ BİLMECELERİ
 • Avladan atladı, gaz yumurtladı? (Akgabak)
 • Ben giderim o gide,önümde tin tin ede? (Baston)
 • Bizim evde bi çocuk va, gelenin gidenin eline siye? (Ibrık)
 • Tek direkli bin kiremitli? (İlana (Lahana))
 • Uzaktan baktım bi çok, yanına gittim hiç yok? (Duman, sis)
 • Uzaktan baktım hiç çok, yanına gittim bi çok? (Karınca)
 • Uzar uzar ip gibi, geri döne küp gibi? (Balgabağı)
 • Yer altında tüylü dömbelek? (Töngel.(Muşmulanın bir diğer adı.))
 • Yer altında yağlı gayış? (Yılan)
 • Sarıdır sarka, düşecam dini gorka? Ayva Tamdan tama gıcır gıcır? (Çit)
 • Çarşıdan aldım bi tanek,eve geldim bin tanek? (Nar)
 • Çıt çıtan ağacı, çıta pıtan ağacı, kırmızı badem, gülebiden ağacı? (Kuşefin)
 • Çıtırdamadan pıtırdamadan ormana gire? (Güneş)
 • Davda anırır, yolda bavırır? (Öküz arabası kütüğü (Jant))
 • Davdan geli dak gibi, golları budak gibi, eğili bi su içe, bavırı oğluk gibi? (Geyik)
 • Dağdan gelir, taştan gelir, meşin büzüklü eniştem gelir. (Keçi)
 • Gel bizim eve, elini öpsün? (Havlu)
 • Sarıdır safran gibi, okunur Guran gibi ya bunu bileceksin ya bu gece öleceksin? (Sarı Lira)
MAHMUDİYE KÖYÜNDEKİ BİLMECELER
 • Alçacık çınar, tutuşmuş yanar. (Mum)
 • Yer altında sakallı dede. (Soğan)
 • Çaldım, çıktım kapı arkasını attım. (Süpürge)
 • Avludan atladım, avlu üstüne yumurtladım. (Kabak)
 • Gider Leylâm, gelir Leylâm, tek ayak üstünde durur Leylâm. (Kapı)
 • Dağda tak tak, suda şıp şıp, arşın ayaklı, burma bıyıklı. (Balta-Balık-Leylek-Tavşan)
DEĞİRMENCİK KÖYÜNDEKİ BİLMECE ÖRNEKLERİ
 • Çarşıdan aldım kapkara, eve geldim kızardı maskara. (Kömür)
 • Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, ondan tatlı bir şey olmaz. (Uyku)

 

FINDIKLI KÖYÜNDEKİ BİLMECE ÖRNEKLERİ
 • İstanbul’da süt pişti kokusu buraya düştü. (Mektup)
 • Allah yapar yapısını, bıçak açar kapısını. (Karpuz)
TARAKLI YÖRESİNDEKİ ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİNE SORDUKLARI BİLMECE
 • Karşıdan baktım taş, yanına gittim dört ayak bir baş. (Kaplumbağa)
MANAVLARDAKİ BİLMECE ÖRNEKLERİ
 • Ufacık mantarcık  başında taplacık. (Çivi)
 • Dedem deve, girmez eve, kes başını, girsin eve. (Şemsiye)
 • Küçük bakkal, dünyayı yutar. (Ağız)
 • Nar tanesi nur tanesi, dört köşenin bir tanesi. (Ampul)
 • Karanlık yerde kalbur asılı. (Arıkovanı)
 • Kıllı ağzını açtı, yalabık içine kaçtı. (Ayak)
 • Daldan atar, sarıdır sarkar. (Ayva)
 • Karada bir gemi, başında yelkeni, nedir dümeni, bil göreyim seni. (Akıl)
 • Sarıdır özü, güldürür yüzü. (Altın)
 • Dağdan gelir arpacık, ayağında çorapcık. (Arı)
 • Bir ineğim var boynuzunu kırmadan eve girmez. (Armut)
 • En çabuk resim çizen kimdir? (Ayna)
 • Dağda tak tak köyde şak şak. (Balta)
 • Ben giderim para gibi iz yapar. (Baston)
 • Dal dorunda tekkem kaldı. (Ceviz)
 • Tek direkli sayvan bunu bilmeyen hayvan. (Çatı)
 • Biri demiş vah  belim, biri demiş vah başım, biri demiş dünyalar benim. (Çivi, Tahta, Kiremit)
 • Sarıdır sarıcağı,üç yüzdür enceği, ya bunu bileceksin ya bu gece öleceksin. (Darı)
 • Kafasına vurdum, girdi içeri. (Çivi)
 • Uzun uzun abalar, ak sakallı babalar, gelir gider duramaz, gece gündüz çabalar. (Dalga)
 • Yürür iz etmez, hızlı gider toz etmez. (Deniz)
 • Benim bir küçük fırınım var, içinde pidem var. (Dil)
 • Sarı öküz gider gelmez kara öküz yatar kalkmaz. (Duman-Kömür)
 • Herkes görür, Allah görmez. (Düş)
 • Alaca yılan ağaca dolan vallahi yalan billahi yalan. (Fasülye)
 • Dilim dilim nar, incecik beli var, uçtu keklik, kaldı dilber. (Gelincik)
 • Benim bir kuşum var, göbeğinde tane yer. (Değirmen)
 • Benim bir evim var, evimin içinde kuyu var, kuyunun içinde suyu var, suyun içinde yılan var, yılanın ağzında mercan var. (Gaz lambası)
 • Çat çatan ağacı, çat patan ağacı, kırmızı lale, klaptan ağacı. (Gergef)
 • Mavi atlas, iğne sapmaz, makas kesmez, terzi biçmez. (Gökyüzü)
 • Çıtırdamadan pıtırdamadan ormana giren. (Güneş)
 • Dört kardeş bir kuyuya ok atar. (İnek memesi)
 • Her şeye lazım. (İsim)
 • Hırsız eve girerken neyi çalmaz? (Kapıyı)
 • En uzağa hangi araç gider? (Göz)
 • Suya düşer ıslanmaz gökyüzünden avlanmaz. (Güneş)
 • Yeraltında kınalı çivi. (Havuç)
 • Esne oğlum esne, bülbül kafeste, yem yer su içmez, bir acayip nesne. (İpek böceği)
 • Gökten düşer kanadı yok, şekere benzer tadı yok. (Kar)
 • Altı tahta üstü tahta, içinde bir kara softa. (Kaplumbağa)
 • Aramızda kara kadı, saman yemez solur yatı. (Körük)
 • Etten kantar, altın tartar. (Kulak memesi)
 • Tor leylek toraman leylek bir bacağının üstünde duran leylek. (Lahana)
 • Benim bir oğlum var, gece yanar gündüz söner. (Lamba)
 • Uzaktan baktım himit himit, yanına gittim demir kilit. (Mezar)
 • Yer altında kumbara kaynar. (Karınca)
 • Kuyruklu kumbara zahire taşır ambara. (Kaşık)
 • Kanadı var kuş değil boynuzu var koç değil. (Kulak)
 • Havaya bakar sümüğü akar. (Mum)
 • Çam ağacını oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar. (Radyo-Televizyon)
 • Çınçınlı hamam, kubbesi tamam. (Minare)
 • Karnı gur gur eder kurbağa değil ağzında zurnası var zurnacı değil başında tablası var helvacı değil. (Nargile)
 • Ben giderim o gider yanımda tik tak eder. (Saat)
 • Yazı yazar kitap değil duvara çıkar kedi değil boynuzu var inek değil yük taşır öküz değil. (Salyangoz)
 • Dağdan gelir taştan gelir köpürmüş aslan gelir. (Sel)
 • Gece gider gündüz gider dümdüz yer gider. (Su)
 • Hop hop burada bir baktım şurada. (Süpürge)
 • Dağdan gelir tatarina, ben onu tutarina, kulakları yusa yusa, gözleri tombalisa. (Tavşan)
 • İki direkli bin kiremitli. (Tavuk-Horoz)
 • Yer altında beyaz bakır. (Turp)
 • Gece hâlâyık, gündüz hanım. (Yatak)
 • Yer altında uzun urgan. (Su borusu)
 • Kara koyun meler gider, dağı taşı deler gider. (Tren)
 • Himidi himidi dün akşam evimize gelen kim idi. (Uyku)
 • Akşam harman gibi serilir, sabah toplanır. (Yatak)
TATARLARDAKİ BİLMECE ÖRNEKLERİ
 • Büğe büğe büğetler, büğet üstünde turnalar; eti haram kanı helal, bu ne olur mollalar? (Bal arısı)
 • Gümbür gümbür dünür gelir, bütün sokağı titretip dünürün ardından ben de geliyorum, iki omzumu silkeleyip. (Gök gürlemesi, şimşek)
 • Al değirmentaşı, gül değirmentaşı, bunu bilenin yüz yirmi yaşı. (Gökyüzü)
 • Ak kazım, tek ayak üstünde durur. (Lahana)
 • Ayağını, başını gizler, taş gömleği içine. (Kaplumbağa)
 • Ayaksız tay suda şapırdıyor, kuyruğunu bana tutturmuyor. (Balık)
 • Birisi gider, birisi oturup durur, birisi yatar. (Irmak, ağaç, yer)
 • Fırın dolu peremeç, ortasında bir kalaç. (Gök, yıldızlar, ay)
 • Genç gelin suya gider, altınları yere düşer. (Kar yağması)
 • Güzel ablama bakayım da ağlayayım, bakayım da ağlayayım. (Soğan)
 • İki şey vardır, birbirine kavuşamaz; kavuşmasa da birbirinden ayrılamaz. (Gündüz ve gece)
 • Kara bohçam açıldı, içinden cevher saçıldı. (Bulut, yağmur)
 • Kemiği yok, neyi yok, söylemedik sözü yok. (Dil)
 • Küçücük özü, porselen gözlü. (Beyaz nilüfer)
 • Küçücük yenge, aksaya aksaya suya gidiyor. (Ördek)
 • Padişah değilim, tacım var, insanlara biraz nazım var. (Çiçek)
 • O olsa gün olur, o olmasa kim olur? (Güneş)
 • Ot yiyor; yağ taşırıyor. (İnek)
 • Sarı karşı Gülbahar, ay dolunanda  aya bakar, gün dolunanda güne bakar. (Ayçiçeği)
 • Sarınıp giymiş kürkünü, küçücük boylu. (Koyun)
 • Yağ çömleği içinde tatlı aş. (Ceviz)
 • Yastık üstünde yarım kaşık. (Gök ve ay)
 • Yeraltında altın kazık. (Havuç)
 • Yukarı çıkar yuvarlanıp aşağı iner yuvarlanıp ortasında kelebek. (Beşikteki çocuk)
 • Uzun direk başında, kızıl serçe oturur; yel, fırtına çıkınca, uçarım deyip oturur. (Elma)
HEMŞİNLERDEKİ BİLMECE ÖRNEKLERİ
 • Ateşe düşer yanmaz. (Altın)
 • Gider gezer gezer, gelir bir paralık yer tutar. (Baston)
 • Hey pileli pileli kocası engineli, çekuç ile pateli, kukuleli mameli. (Ceviz)
 • Bir hambarda dolu yonga. (Diş)
 • Gider gelmez. (Duman)
 • Avuca sığar, ambara sığmaz. (Hoçka (Yaşına göre küçük duran, büyüyememiş hayvan.))
 • Burda vurdum kılıcı, Halep’te oynar ucu. (Kabak)
 • Gündüz asılı, gece basılı. (Kapının zinciri)
 • Dağdan gelir hop hop ayağında sulu top. (Kar)
 • Başlı tas, yüzü kupas. (Kiremit)
 • Oturur kalkmaz. (Ocaklık)
 • Altı taş, üstü kül, içinde bir sarı gül. (Peleki ekmeği)
 • Uzun Ali uzanır, günde uşak kazanır. (Salatalık)
 • Dağdan gelir dura dura hınzırları sile sile. (Tarak)
 • Bir küflü kocakarı, etekleri yukarı. (Zincir)

Kaynakça


https://www.dersimiz.com/1/Harfleri-ve-harf-sayilari-ayni-olan-2-il-soyleyin-bilmecesi52463.html


Sakarya 81 İlde Kültür ve Şehir (2013). Sakarya: Sakarya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Neşriyatı.


Aktaş, Ali (2008), Kültürel Renkleriyle Sakarya, Sakarya: Adapazarı Merkez Belediyesi Kültür Yayınları.


Eroğlu,T.,Köktan,Y.,Eroğlu,E.,Gönültaş,Ç.,Koca,K.,Gülhan,A.,Ekmekçi,A.,Taş,Z.(2003). Sakarya Halk Kültürü (Derleme Çalışması).Sakarya: Sakarya Valiliği/Sakarya Üniversitesi Halk Kültürü Dizisi:1


Akaltın, Yalçın (2018), Sakarya Türkmen/Manav Folkloru: Yedi Asırlık Bir Folklor, Sakarya Yerel Kültür Derneği, Adapazarı.

Sakarya Turizm Envanteri, (1998), Sakarya Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, Sakarya.