Ham Maddesi Maden Olan El Sanatları

Doğada cevher olarak bulunan demir, bakır,altın,gümüş gibi madenler, ateşe tutuldukları zaman yumuşama özelliğine sahip olamları sebebi ile kullanım eşyalarının yapımında değerlendirilmiş, bu da hammaddesi maden olan el sanatlarının doğmasını sağlamıştır. Demircilik, bakırcılık, kalaycılık gibi sanatlar madenin işlenip şekillendirilmesi ile yapılan sanatlar arasındadır ve Anadolu’da az da olsa geleneksel yöntemlerle sürdürülmektedir.

Sıcak demircilik, demir veya demir dışındaki metalleri yeterli düzeyde ısıtarak çeşitli el aletleri ya da iş tezgâhlarının yardımı ile bükme, delme, yayma, dövme ve kalıpta şekillendirme işlemidir. Yörede sıcak demircilik ürünleri olarak geçmiş yıllarda balta, kazma, maşa ve buna benzer aletler üretilirken günümüzde merdiven ve pencere korkulukları gibi parçalar yapılmaktadır. Ayrıca sıcak demirci ustaları kendi yaratıcılıkları ile her türlü bitki ve hayvan figürlerinden oluşan ürünlerde yapabilmektedir.                                         

Kaynakça

Suzan Bingöl, Folklor Araştırmacısı, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
Taş, E. (Aralık 2021). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Sakarya El Sanatları ve Ustaları. Efe Akademi Yayınları.