Kampüsün Dünü Bugünü (1993)

Sakarya D.M.M. Akademisi’nin girişimi ile 1976 yılında başlayan kampüs arazi istimlak çalışmaları, 1980 yılında tamamlanmış ve Sapanca Gölü’nün kuzey tarafında 2100 dönüm arazi elde edilmiştir. Etüt-Proje işleri ise, yine Akademinin ihtiyaç programları çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığı tarafından Sezar Aygen firmasına ihale edilmiştir. Adı geçen firma, inşaat alanı 85.293 m² tutan bu projeyi ve projeleri 1982 yılında tamamlayarak Bakanla teslim etmiştir. Sakarya D.M.M. Akademisi’nce hazırlatılan projelerin ilk uygulamasına 1990 Yılında İTÜ Rektörlüğü’nce yapılan ihaleyle başlanılmış ve Bayındırlık Bakanlığı’nın aynı yıl birim fiyatlarıyla 6 milyar tutarındaki ilk ihalesini, YazKır İnşaat Turizm Limited Şirketi yüklenmiştir. Bu ihale çerçevesinde taban alanı 800 toplam inşaat alanı 3200 m² olan 4 katlı binanın temelleri atılmış ve Bakanlıkça verilen ödenek dahilinde inşaata devam edilmiştir.

1992 yılı sonunda kadar İTÜ Rektörlüğünce yürütülen bu çalışmalar, 1993 yılı başından itibaren Üniversitemiz tarafından devir alınmıştır.

Bilindiği gibi Üniversitemiz için halledilmesi gereken problemlerin en büyük başında, fiziki imkanları yetersiz gelmektedir. Bu problemlerin çözümü için kurulan yapı işleri teknik daire Başkanlığı’nda Üniversitemiz öğretim elemanları görevlendirilmiş ve yapılan ilk çalışmalarda daha önce hazırlatılan Akademi Kampüs projelerin Üniversitemize alt ihtiyaç programına cevap veremeyeceği hususunda görüş birliğine varılarak, eski projelerin revizyonu için DPT’ye başvurulmuştur. Bu başvuruda ayrıca: a. Mevcut İhale bünyesindeki çalışmaların hızlandırılması, b. Rektörlük binasına ait inşaat başlanması, c. iktisadi ve idari bilimler fakültesin kurulması amacıyla, bu fakülteye ait fiziki tesislerin temelini, bu yıl için atılması, d. Üniversitemizin kütüphane, yemekhane ve oditoryum gibi temel ihtiyaçlarının bir an önce ele alınması, e. Kampüs alanımızdaki yol, su, elektrik, kanalizasyon, aydınlatma, çevre koruma duvarları ve merkezi ısıtma gibi altyapı çalışmalarına bir an önce geçilmesi, f. Öğrencilerimizin kampüsünden faydalanabileceği kapalı spor salonu inşaatına başlatılabilmesi için ödenek talep edilmiştir. Bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Evren başkanlığında bir heyet Ankara’ya giderek DPT ile temaslarda bulunmuştur. Kampüs alanında şu an da yapımı başladı devam eden binanın en kısa zaman teslimini sağlamak için müteahhit firmayla iş programı yapılmıştır. Aynı ihaleyle yapımı sürdürülen diğer binasının ise şu anda 2. katının karkas sistemi tamamlanmış olup bunun da sonbaharda hizmete girmesine çalışılacaktır.

Kaynakça

Sakarya Üniversitesi Bülteni (1993) Yıl:1 Sayı: 1, Sayfa: 8