Atasözleri ve Deyimler

Benzer sayfa: Sakarya’nın Manileri

Kaynakça

  • http://www.tdk.gov.tr/index.php option=com_atasozleri&view=atasozleri
  • Sakarya Valiliği/Sakarya Üniversitesi, Sakarya Halk Kültürü (Derleme Çalışması), Sakarya, 2003
  • Irmak Kültür Sanat Derneği, 2004, Irmak Aylık Kültür Sanat Dergisi, sayı 40, sayfa 20
  • Akaltın, Yalçın.(Hazırlayan), Tuna, Fahri. (Editör) 2018.  Sakarya Türkmen/Manav Folkloru: Yedi Asırlık Bir Kültür, Yerel Kültür Derneği, Adapazarı.
  • http://www.sakaryakulturturizm.gov.tr/TR,110770/atasozleri-ve-deyimler.html
  • Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü