Aşağıda bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Sakarya’da sanayileşme ile ilgili belgeler Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Kurt tarafından Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi kalemi birimlerinden derlenerek oluşturulmuştur.

Osmanlı Arşivi’nde Bulunan Belgeler

Cumhuriyet Arşivi’nde Bulunanlar Belgeler