Bu sayfa, Prof.Dr. Enis ŞAHİN’in Adapazarı’yla başlayan Sakarya ile devam eden bu coğrafyanın Cumhuriyet Tarihi dönemindeki 81 yıllık öyküsünün kronolojik olarak hazırlandığı kitap esas alınarak yüksek lisans öğrencisi Saliha Sevde ÇELİK’in katkılarıyla hazırlanmıştır. Kronolojik Adapazarı – Sakarya tarihi (1923 – 2004) adlı esere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi’nden erişebilirsiniz.

Eğitim Kronolojisi

27.06.1923
Yunan işgali nedeniyle Hendek kazasına taşınmış olan Adapazarı İdadisi, işgale son verilmesinden sonra tekrar Adapazarı’na nakledildi ve eğitim-öğretim faaliyetlerini artık hep Adapazarı’nda sürdürmeye başladı.
01.10.1923
Adapazarı İdadisi, Amerikalılar idaresinde bulunan Ermeni Protestan Okulu binasında eğitim ve öğretim vermeye başladı.
29.10.1936
Sakarya İlkokulu’nun inşaatı tamamlanarak, onüçüncü Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yıldönümünde açılış töreni yapıldı.
17.04.1940
Kabul edilen 3 803 sayılı kanunla, Arifiye Eğitmen Yetiştirme kursunun adı, Kocaeli – Arifiye Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu olarak değiştirilmiştir.
1940
Kocaeli Arifiye Köy Enstitüsü kuruldu. Okulun ilk adı, “Kocaeli-Arifiye Eğitmen Yetiştirme Kursu’dur. İlk öğrencilerini, askerliğini çavuş, onbaşı olarak yapmış ve okur-yazar kişilerden seçmiştir.
1942
Adapazarı Akşam Kız Sanat Okulu açıldı.
1945
Arifiye Köy Enstitüsü ilk mezunlarını verdi.
1952
Sapanca Ortaokulu açıldı.
1952
Arifiye İlköğretmen Okulu açıldı.
08.12.1953
Adapazarı Vagon Tamir Atölyesi personeli ile civar bölge halkının ilkokul çağındaki çocukları için fabrika sahasında inşa edilen yeni ilkokul, eğitim ve öğretime açıldı.
1953
Adapazarı Demiryolu Fabrikası Çırak Okulu adıyla Sakarya’da yeni bir eğitim birimi kuruldu.
25.09.1954
Sabah ve öğlen olmak üzere çifte öğretim yapıldığı halde, Adapazarı’nda ilkokul ihtiyacı had safhada bulunmaktadır ve konuyla ilgili önemli ölçüde izdiham yaşanmaktadır.
29.09.1954
Fatmahanım, Kemalpaşa, Sabihahanım ve Karaosman İlkokulları tam kadrosu ile Büyük Gazi İlkokulu da birkaç sınıfı ile ikili eğitim yaptıkları halde, Adapazarı’ndaki eğitim izdihamını tam anlamıyla karşılayamamaktadırlar.
19.08.1955
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1955-56 öğretim yılında, Sakarya Lisesi’nin iki sınıflı olarak açılmasına dair emri Sakarya Vilayeti’ne ulaştı.
26.09.1955
Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Çocuk Esirgeme Kurumu binasında tedrisat yapacak olan Adapazarı Kız Enstitüsü açıldı.
1955
Sakarya’nın en eski orta dereceli eğitim birimi olan Merkez Ortaokulu, Atatürk İlkokulu adını aldı.
1955
Sakarya Vilayeti’nin ilk lisesi, Atatürk Lisesi adıyla eğitim – öğretime başladı.
1956
Adapazarı İmam Hatip Okulu açıldı.
05.11.1958
Son yapılan okullar ve atanan öğretmenlerden sonra, Sakarya Vilayeti’nde okulsuz ve öğretmensiz köy kalmamıştır.
23.10.1960
Sakarya Vilayeti’nin 18 köyünde Halk Okuma Odaları açıldı .
1962
Yıl sonu itibariyle Sakarya Vilayeti’ndeki ilkokul sayısı 456’ya yükselmiştir.
26.10.1965
Adapazarı merkezdeki Ozanlar semtinde bir ilkokul yaptırılması kararlaştırıldı.
1965
Ali Dilmen Lisesi açıldı.
1965
Sakarya Vilayeti’nde ortaokul sayısı 8’e yükseldi.
28.12.1970
Sakarya Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu eğitim ve öğretime açıldı.
3 Temmuz 1992
3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.
18 Mayıs 2018
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi açılmıştır.