Vizyon ve Misyon

Vizyon
Geçmişten günümüze yolların olduğu kadar kültürlerin kesiştiği yer olan Sakarya ile ilgili araştırmalarda ilk başvuru kaynağı olmak, şehir hafızaları ile ilgili kabul görmüş ulusal ve uluslararası web sayfaları arasında yerini almaktır.

Misyon

Sakarya ve ilçeleri ile ilgili sosyal, fen ve ekonomi bilimleri ile ilgili araştırma çalışmalarını desteklemek amacıyla materyallerin bir arada toplandığı Sakarya Veritabanı oluşturmak, Web platformunu geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kılmaktır.