Osmanlı Yer Adları

Bu sayfa Tahir Sezen’in yazdığı Osmanlı Yer Adları (2017) eserden yararlanılarak oluşturulmuştur. Esere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından erişebilirsiniz.

YER ADI YER ADI

İDARÎ STATÜ

TARİH

BAĞLI OLDUĞU

İDARÎ BİRİM

ADAPAZARI (آطه پازارى)

maa Sabanca

Âb-ı Sâfi ve Akyazı

Köy

16.yy.

Tığcılar ve Adakaryesi →Kocaeli → Anadolu eyâleti

Kazâ

1522

Kocaeli → Anadolu eyâleti

Kazâ

1852-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti

Kazâ

1864-1865

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti

Kazâ

1866-1868

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti

Kazâ

1869

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti

Kazâ

1870-1872

İzmit → Şehremaneti

Kazâ

1873

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancağı

Kazâ

1875-1876

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye

Kazâ

1879-1888

İzmit → Şehremaneti

Kazâ

1889-1890

İzmit → Bab-ı Zabtiye

Kazâ

1890-1912

İzmit Müstakil Sancağı

Kazâ

1924-1953

Kocaeli

Vilâyet Merkezi

1954

Sakarya

AKYAZI (آقيازى)

maa Hendek

maa Hendek,

Adapa-Zarı,

Sabanca ve Ab-ı safi maa Hendek

maa Akâbâd

Nâhiye

1486-1539

Hudâvendigâr→Anadolu eyâleti

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudavendiğâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864-1865

Kocaeli → Hudavendiğâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1866

Kocaeli → Hudavendiğâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1867

Kocaeli → Hudavendiğâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868

Kocaeli → Hudavendiğâr vilâyeti (salnâme)

Nâhiye

1883

Adapazarı → İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1912

Adapazarı → İzmit Müstail sancağı

Nâhiye

1924-1943

Adapazarı → Kocaeli

Kazâ

1944/4642

Kocaeli

Kazâ

1954

Sakarya

ARİFİYE عارفيه

Kasaba

Merkez → Sakarya

Kazâ

2008

Sakarya

DOĞANÇAY طوغانچاى

Yeni Nâhiye

15.04.1930 /4083 S.B.K.K

Geyve → Sakarya

Bucak

1985

Geyve → Sakarya

DOKURCUN (Yeniköy) دوقورجون

Nâhiye

Akyazı → Sakarya

ERENLER ارنلر

Kazâ

2008

Sakarya

FERİZLİ فرزلى

Kasaba

Söğütlü → Merkez → Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

GEYVE (Ant. Kabaia) كيوه

Kazâ

1530

Hudâvendigâr → Anadolu eyâleti

Kazâ

1855-1867

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868-1869

Kocaeli → Hudavendiğâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1870-1871

Kocaeli → Bab-ı zabtiye idaresi (salnâme)

Kazâ

1872

Kocaeli → Şehremaneti (salnâme)

Kazâ

1873

Kocaeli → Bab-ı zabtiye idaresi (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875-1876

İzmit → Bab-ı zabtiye idaresi (salnâme

Kazâ

1879-1887

Kocaeli → Şehremâneti (salnâme)

Kazâ

1889-1923

İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1924-1953

Kocaeli

Kazâ

1954

Sakarya

HENDEK maa Akyazı, Karasu ve Gençlü maa Akyazı, Adapazarı, Sabanca, Ab-ı Safi ve Sarıçayır Akyazı خندق

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1866

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1867

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1870-1873

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye idaresi (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye idaresi (salnâme)

Nâhiye

1881-1888

Adapazarı → İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1920

Adapazarı → İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

28 Mart 1334

İzmit

Kazâ

1924-1953

Kocaeli

Kazâ

1954

Sakarya

KARADERE قره دره

Yeni Nâhiye

(19.08.1930) (5484 S.B.K.K)

Hendek → Kocaeli

Nâhiye

1930-1953

Hendek → Kocaeli

Nâhiye

1954

Hendek → Sakarya

KARAPÜRÇEK (Ab-ı Sâfi) (Alp Sofu) maa Adapazarı قره پورچك

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864-1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1866-1868

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1870-1873

Kocaeli → Bâb-ı zabtiye idaresi (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli → Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme

Kazâ

1875

Kocaeli → Bâb-ı zabtiye idaresi (salnâme)

Nâhiye

1879-1888

Adapazarı → Kocaeli → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1945

Akyazı → Kocaeli

Nâhiye

1954-1989

Akyazı → Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

KARASU (Pazarsuyu) (İncilli) maa Kandıra ve Gençlü قره صو

Kazâ

1855-1864

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bâb-ı zabtiye (salnâme

Nâhiye

1881-1888

Adapazarı → Kocaeli → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1899

Kandıra → İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Nâhiye

1900-1923

Adapazarı → İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Nâhiye

1924-1932

Adapazarı → Kocaeli

Kazâ

1933-1953

Kocaeli

Kazâ

1954

Sakarya

KAYNARCA (1855 : Şeyhler) (Hoca) maa Kaymaz, Kandıra, Gençlü ve Karasu (1959 : Kaynarca) قاينارجه

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1867-1869

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1870-1873

Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye İdaresi (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye İdaresi (salnâme)

Nâhiye

1879-1881

Kandıra → İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Kazâ

1883

İzmit → Şehremaneti

Nâhiye

1884-1888

Kandıra → İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1923

Kandıra → İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Nâhiye

1924-1958

Kandıra → Kocaeli

Kazâ

1959 / 7033

Kocaeli

Kazâ

1966

Sakarya

KOCAALİ على قوج

Nâhiye

1954

Karasu → Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

ORTAKÖY اورتەكوى (Lahna)

Köy

Karasu → Adapazarı → Kocaeli

Nâhiye

1955

Karasu → Sakarya

Nâhiye

1990

Kocaali → Sakarya

PAMUKOVA

(15.yy. Akhisar)

(Akhisar-ı Geyve)

(1960 : Pamukova)

maa Dodurga

maa Akâbâd

پاموق اووه

Nâhiye

1486-1606

Geyve → Kocaeli → Anadolu eyâleti

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1866

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868-1869

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1874-1875

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Bâb-ı Zabtiye idaresi (salnâme)

Nâhiye

1879-1881

Kocaeli → Şehremaneti (salnâme)

Kazâ

1883

Kocaeli → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1884-1888

Geyve → Kocaeli→Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1923

Geyve → İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Nâhiye

1924-1953

Geyve → Kocaeli

Nâhiye

1954-1989

Geyve → Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

SAKARYA (16. yy. Tığcılar köyü) (16. yy. Ada karyesi) (16. yy. Adapazarı) (1954 : Sakarya) (Adapazarı) maa Sabanca maa Sabanca ve Akyazı maa Sabanca ve Hendek سقاريه

Kazâ

1522-1610

Kocaeli → Anadolu eyâleti

Kazâ

1852

İzmit sancağı (salnâme)

Kazâ

1855-1863

Kocaeli →Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864-1865

Kocaeli →Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1866-1867

Kocaeli →Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1868

Kocaeli →Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1869

Kocaeli →Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1871-1872

İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye (salnâme)

Kazâ

1879-1888

İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Kazâ

1889-1923

İzmit Müstakil Sancak

Kazâ

1924-1953

Kocaeli

Vilâyet

1954

Sakarya

SAPANCA maa Adapazarı maa Adapazarı ve Hendek صبانجه

Kazâ

1855-1863

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1864

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1865

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1860-1867

Kocaeli → Hudâvendigâr eyâleti (salnâme)

Kazâ

1868

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bab-ı Zabtiye (salnâme)

Nâhiye

1881-1888

İzmit → Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1923

İzmit Müstakil Sancak (salnâme)

Nâhiye

1924-1953

Adapazarı → Kocaeli

Nâhiye

1954-1957

Adapazarı → Sakarya

Kazâ

1957/7033

Sakarya

SERDİVAN سرديوان

Kazâ

2008

Sakarya

SÖĞÜTLÜ سكودلى (Söğüdlü)

Nâhiye

1924-1953

Adapazarı → Kocaeli

Nâhiye

1954-1989

Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

TARAKLI طراقلى

Kazâ

1869

Kocaeli → Hudâvendigâr vilâyeti (salnâme)

Kazâ

1870-1873

Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye (salnâme)

Kazâ

1874

Kocaeli Müstakil Sancak (salnâme)

Kazâ

1875

Kocaeli → Bâb-ı Zabtiye (salnâme)

Nâhiye

1881-1888

Şehremaneti (salnâme)

Nâhiye

1889-1923

Geyve → İzmit Müstakil Sancak (salnâme

Nâhiye

1924-1953

Geyve → Kocaeli

Nâhiye

1954-1989

Geyve → Sakarya

Kazâ

1990

Sakarya

YENİKÖY (Çaylar) كوى يڭى

Nâhiye Merkezi

1955

Dokurcun → Akyazı → Sakarya