Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri


Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 28.08.1904 tarihli Hamiline ait tahvil
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.01.1910 tarihli beheri 4,40 lira (100 frank) değerinde hamiline ait beş hisselik adi hisse senedi
Kesendre Madenleri Osmanlı Anonim Şirketinin 01.06.1898 tarihli İntifa Hisse Senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.01.1910 tarihli beheri 4,40 lira (100 frank) değerinde hamiline ait on hisselik adi hisse senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.07.1900 tarihli mümtaz hisse senedi
Kesendre Madenleri Osmanlı Anonim Şirketinin 01.06.1898 tarihli İntifa Hisse Senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.01.1910 tarihli beheri 4,40 lira (100 frank) değerinde hamiline ait adi mümtaz hisse senedi
Adapazarı İslam Bankası’nın 01.10.1919 tarihli İkinci Terkip Hisse Senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.01.1910 tarihli beheri 4,40 lira (100 frank) değerinde hamiline ait beş hisselik mümtaz hisse senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14 Temmuz 1900 tarihli Mümtaz Hisse Senedi
Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi’nin 14.01.1910 tarihli beheri 4,40 lira (100 frank) değerinde hamiline ait beş hisselik adi hisse senedi