Hammaddesi Bitkisel ve Hayvansal Lifler Olan El Sanatları

İnsanlar hayatı daha yaşanabilir kılmak amacıyla bitkilerden ya da hayvansal atıklardan yararlanarak çeşitli kullanım eşyaları üretmiştir. Bu unsurları ortaya koymak için kullanılan yöntemler, kuşaktan kuşağa aktarılmış ve yaygınlık kazanmıştır. Anadolu’nun ana geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılığın olması, malzemeye ulaşımı kolaylaştırmış ve bu durum ürün çeşitliliği sağlamıştır. Bitkinin kendisi, sapları ya da tohumlarının değerlendirilmesi ile yapılanlar bitkisel ürün kategorisinde; yün ve kıldan yararlanarak ortaya konanlar ise ham maddesi hayvansal lif olanlar başlığı altında toplanmıştır. Çeşitli teknik ve araçlar yardımıyla şekillendirilen bu malzemelerden sepetler, hasır örtüler,susaklar, urganlar bitkisel ürün; yün ve kıl gibi malzemeler ise dokuma ve kumaş üretiminde değerlendirilmiştir.

Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi bitkilerin ve hayvansa liflerin değerlendirildiği merkezlerden biri de Sakarya’dır. Bu bağlamda yörede sepetçilik, süpürgecilik, susakçılık, urgancılık, dokumacılık virgüllük gibi sanatların yapıldığı gözlenmektedir.

Hazırlayan : Suzan Bingöl, Folklor Araştırmacısı, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.