Fotoğrafçılık ve Adapazarı'nda Fotoğraf Sanatı

Cumhuriyet Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nden arta kalan birçok fotoğrafhane yeni isimlerle çalışmalarına devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki uygulamada olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı’nda da çoğunluğu orduda görevli subay ve askerlerden oluşan film fotoğraf ekipleri ile savaşın yapıldığı cepheler, kent ve kasabalar belgelenmiştir. İstanbul’dan başlayarak, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde açılmaya başlayan fotoğraf stüdyoları kısa sürede ülke geneline yayılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile gelen nüfus kâğıdı, pasaport ve resmi evraklara fotoğraf konması zorunluluğu “resim çektirmek‟ istemeyen bir kısım halkın da, bu stüdyolarla sürekli bir bağlantı kurmasını gerektirmiştir.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 1933-1937 yıllarında, Vedat Nedim Tör başkanlığında fotoğraf konusuna önem vererek, bu dönemde ilk defa sistemli olarak Türkiye fotoğraflanır. 1926 yılında Türkiye’ye yerleşen Avusturya asıllı fotoğrafçı Othmar Pferschy, 1935 yılında sözleşmeli fotoğrafçı olarak Basın Yayın Genel Müdürlüğü adına beş yılı aşkın bir süre Anadolu’yu gezerek binlerce fotoğraf çeker. Tarihi yapıları, kent peyzajlarını ve insan yaşamını ele alan bu fotoğraflar, “Fotoğraflarla Türkiye” adı altında Almanya’da baskısı yapılan bir kitapta toplanır. 1953 yılında Adapazarı’nın ileri gelenleri Othmar Pferschy‟le anlaşarak Adapazarı’nın fotoğraflarını çektirip bir kitapçık hazırlamışlardır.

sakarya köprüsü 1953- Othmar Pferschy çekimi

Adapazarı’nda Fotoğraf Sanatı

Türk fotoğraf sanatının gelişiminde 1960’lı yılların ve sonrasının önemli bir dönem olduğu doğrudur. Bu dönemde, düşüncelerin fotoğraf yoluyla ifade edilmesinde estetik ve ironiye dayalı yeni anlatım biçimleri keşfedilmeye başlanmıştır. Ayrıca, çeşitli araştırmacı yaklaşımların ortaya çıktığı, teknik anlamda da çeşitlilik ve yeniliklerin yaşandığı bir dönemdir.

Adapazarı’nda da bu gelişmelerin etkisi hissedilmiştir. Özellikle Hüsnü Gürsel, Mümtaz Ertürer, Naci Sevinç ve İbrahim Zaman gibi isimlerin bir araya gelmesi, fotoğrafın Adapazarı’nda da önemli bir sanat dalı olarak kabul edilmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Hüsnü Gürsel’in resim öğretmenliği geçmişi ve diğer isimlerin fotoğrafçılık deneyimleri, birbirlerini tamamlayarak yeni bir fotoğraf anlayışının doğmasına zemin hazırlamıştır.

Bu dönemde ortaya çıkan teknik yenilikler, sanatçıların ifade biçimlerini zenginleştirmiştir. Sandviç tekniği, üst üste çekimler, leke unsurlarının kullanımı, film emisyonunun kazınması gibi teknikler, sanatçıların yaratıcılıklarını artırmış ve farklı bir görsel dilin oluşmasına katkıda bulunmuştur. 1962 senesine gelindiğinde bu beraberlik daha da pekişerek dört kişinin arasına beşinci kişi olarak Hayri Yazıcıgil’in katılması ile güçlenip Türk fotoğraf dünyasının ilklerinden ve mihenk taşlarından olan “Adapazarlı GRUP-5” doğmuştur.

Sonuç olarak, 1960’lı yıllar Türk fotoğraf sanatının önemli bir dönüm noktası olmuş, Adapazarı gibi şehirlerde de bu gelişmelerin etkisiyle yeni bir fotoğraf anlayışı ve sanat ortamı oluşmuştur.

Adapazarı’lı GRUP 5

GRUP-5’in kuruluşu, sanat adına uzun yıllar sürecek bir arkadaşlık ve dayanışmanın temellerini atmıştır. Grup üyeleri, birbirlerine destek olmuş, birlikte çalışarak kendilerini geliştirmiş ve birbirlerinden öğrenmişlerdir. Bu birlik ve dayanışma, sadece sanatlarına katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda diğer sanatçılara da ilham vermiş ve fotoğrafın sevilmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

GRUP 5”in kuruluş öyküsünü değerli hocam Hüsnü Gürsel’le 01-Aralık-2008 tarihinde yaptığım röportajda şöyle anlatır:

“1954 yılında Trabzon Beylikdüzü Öğretmen okulundan Arifiye Öğretmen Okulu’na geldiğimde, Adapazarı fotoğraf stüdyolarında bazı arkadaşların çalınmalarının, normal stüdyo çalışmalarından farlı olduğu dikkatimi çekti. O arkadaşlarla yapmış olduğum görüşmelerde sanatsal fotoğraf çekme isteklerinin ve heyecanlarının olduğunu gördüm. Bu arkadaşlar Mümtaz Ertürer, Naci sevinç ve İbrahim Zaman’dı. Bu arkadaşlarla ara sıra bir araya gelip çekmiş olduğumuz fotoğrafları birbirimize göstererek paylaşıyor ve yapıcı eleştirilerde bulunuyorduk. Böylelikle 1956 yılında grubumuzun ilk adımlarını atmış olduk. Bu toplantılar neticesinde bir fotoğraf sergisi açmaya karar verdik. Şubat 1962‟de Ticaret Lisesi (Eski Halkevi) binasında Mümtaz Ertürer, Naci Sevinç, İbrahim Zaman ve ben Hüsnü Gürsel olmak üzere dört arkadaş Adapazarı’nda ilk karma sergimizi açtık. Sonradan Hayri Yazıcıgil’in de katılımı ile daha da güçlendik ve “Adapazarı‟lı GRUP 5” adında bir oluşum gerçekleştirdik.”[1]

Şubat 1962’de açılan bu sergi, Türkiye’de ve özellikle Adapazarı’nda o zamana kadar açılan fotoğraf sergilerinden farklı bir niteliğe sahipti. Bu serginin özelliği, aynı şehirde bulunan iki farklı fotoğraf stüdyosunun, yani “Foto Zaman” (Hüsnü Gürsel ve İbrahim Zaman) ile “Foto Şehir” (Naci Sevinç ve Mümtaz Ertürer) stüdyolarının bir araya gelerek ortaklaşa düzenlediği serbest konulu ilk sergi olmasıydı. Sergide, hem stüdyo dışında hem de stüdyoda çekilmiş fotoğraflar sergilenmişti.

Bu durum, o zamanın koşulları göz önüne alındığında oldukça dikkat çekiciydi. Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve olanakların artmasıyla birlikte bir araya gelen stüdyo sahibi fotoğrafçıların ortak sergi düzenlemesi daha yaygın hale gelmiş durumda. Ancak o dönemde bu tip ortak sergilerin az olması, teknolojik olanakların sınırlı olması, iletişim kanallarının kısıtlı olması gibi faktörlerle açıklanabilir.

Foto Zaman ve Foto şehir ortak sergisi, Adapazarı-1962

GRUP 5 olarak ilk sergi aynı zamanda yarışma, 1963 yılında, 21 23 Haziran Adapazarı’nın Kurtuluş şenlikleri kapsamında, Adapazarı Fotoğrafçılar Derneği ve Adapazarı Belediyesi desteği ile “GRUP 5” olarak bir “serbest” konulu fotoğraf Yarışması düzenlenir. Seçici kurul üyeliği için İstanbul’dan fotoğraf sanatçıları Haluk Doğanbey ve İlhan Hattatoğlu, Adapazarı’ndan Ahmet Özdemir davet edildi. Seçici kurulun ödüle ve sergilemeye değer gördüğü fotoğraflar Sabiha Hanım İlköğretim Okulu giriş koridorunda sergilenerek halkın ilgisine sunuldu.

1964 yılında Grup 5, Adapazarı Kurtuluş şenlikleri kapsamında tekrar bir fotoğraf yarışmasına katılmıştır. Aynı zamanda GRUP 5’in “Serbest” konulu sergisi açıldı. Bu sergi ile GRUP 5 rüştünü ispat etmiş ve İstanbul yolu gözükmüştür. Bu sergi ile “GRUP 5” sanat çevrelerine kendini kabul ettirerek, bundan sonra “Adapazarı’lı GRUP 5”adı, Adapazarı ve Türk fotoğraf sanatının mihenk taşlarından biri olarak fotoğraf tarihimize ismi kazınmıştır.

“1966 yılında İzmitli fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay’ında gruba katılması ile altı kişi ile yoluna devam eden “Adapazarı‟lı GRUP 5” artan bir tempo ile çalışmalarına devam etmiştir. “GRUP 5”in çalışma biçimi fotoğraflanacak konuyu belirleyip, proje bazlı disiplinli bir şekilde ortaklaşa çalışmalar yapmaktı. Daha sonra bu fotoğraflar bir araya getirilip sergiler açıyorduk. Nitekim “Sapanca Gölü” konulu bir fotoğraf sergisi açmaya karar vererek çalışmaya başladık. Aynı sene İstanbul Beyoğlu şehir Galerisinde “GRUP 5 SAPANCA GÖLÜNDE” sergisini açtık(1966)”. [1]

İstanbul Beyoğlu’nda açtıkları “GRUP 5 SAPANCA GÖLÜNDE” konulu sergide, Yapmış oldukları işlerde mükemmeli ve arayan beş güzel insan, izleyicilere Sapanca Elması” ikramında bulunarak taşra misafirperverliğini sergilemişlerdir.

GRUP 5, son olarak 6 Kasım 2004 tarihinde İstanbul, 1 Aralık 2004 Adapazarı ve Şubat 2005’te “DÜNDEN BUGÜNE ADAPAZARI’LI GRUP 5” adlı son sergisini açmıştır.

GRUP 5’İN NADİDE SANATÇILARI

Hüsnü Gürsel

03 Ocak 1925 yılında Adapazarı’nda doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim ĠĢ Bölümünde okurken Hocası Şinasi Barutçu’dan Grafik, Güzel Yazı ve Fotoğraf dersleri aldı. Öğretmenlik hayatında ve sanat yaşamında, binlerce öğrenci yetiştirmiş, Adapazarı ve Türkiye’nin sevip saydığı emekli resim öğretmeni-fotoğraf sanatçısı Hüsnü Gürsel’in 22 Nisan 2009 Çarşamba günü, dolaşım bozukluğu ve kalp yetmezliği sonucu aramızdan ayrılıp Hakkın Rahmetine kavuşması ile “Adapazarı bir gözünü kaybetmiştir.”

Kaşık Tutan Eller Hüsnü Gürsel Arşivi 1967

İbrahim Zaman

1937’de Adapazarı’nda doğan İbrahim Zaman, 1959’da sanatsal nitelikli fotoğrafa ilgi duydu. Adapazarı’nda, “GRUP 5” ve “AFAK” fotoğraf kulüplerinin kurucu üyeliğini yaptı. İlk ödülü “Portre Dalında”, Adapazarı’nda 1963‟te aldı. İlk kişisel sergisi “Güvercinler’i”, ġubat-1967‟de İstanbul’da açtı. 2001‟de Koç-Allianz’ın “Çarşı Pazar” konulu yarışmasında, “Siyah Beyaz” ve “Renkli Baskı” dalında iki ödül aldı. Adapazarı’nda kültür ve sanata yapmış olduğu katkılardan dolayı, Adapazarı Belediyesi tarafından İbrahim Zaman adına doğduğu sokağa, “Sokağımda bir değer yetişti” adıyla layiha dikildi.

Sapanca Gölü -1960 İbrahim Zaman arşivi

Mümtaz Ertürer

6 Eylül 1930 Tarihinde Adapazarı’nda doğdu. Fotoğrafçı ailenin çocuğu Mümtaz Ertürer, 1945 yılında babasının yanında “alaminüt” fotoğraf çıraklığı yaparak fotoğrafı öğrendi. Adapazarı’lı GRUP 5 ve AFAK fotoğraf kulüplerinin kuruluşlarında bulundu. 1 Nisan 1965 tarihinde Baha Gelenbevi’nin daveti ile İstanbul’da Belediye şehir Galerisi’nde GRUP 5 fotoğraf sergisine katıldı. Birçok kişisel ve karma sergiye katıldı. Fotoğraf yarışmalarında ödüller ve sergilemeler aldı.

Mümtaz Ertürer arşivi

Naci Sevinç

1932 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1953‟de stüdyo fotoğrafçılığı konusunda bir ilki gerçekleştirdi. “Görçek Sistemi” ni (stüdyoda bir kabin içine girip, aynada kendini gören müşterinin, deklanşöre basarak fotoğrafı kendisinin çekmesi imkanını sağlayan sistem) kurdu. 1955‟te Hüsnü Gürsel’in çalışmalarından etkilenerek sanatsal fotoğrafçılığa ilgi duydu. GRUP 5 ve AFAK kurucu üyeliği yaptı. Adapazarı ve İstanbul’da grup sergilerine iştirak etti.

Naci Sevinç Arşivinden

Hayri Yazıcıgil

15.03.1936 yılında Adapazarı’nın Yenicami mahallesinde doğmuştur. Sakarya İl Yıllıklarının fotoğraf çekimlerini yapar. Arifiye’deki askeri havaalanında bulunan keşif uçakları pilotlarına (sivillerin uçağa binmesi yasak olduğundan) film ve makine vererek Adapazarı’nın fotoğraflarını çektirir. 1965 yılında Grup 5’e katılır ve ortaklaşa birçok sergiye imza atarlar.

Ağustos 99 depreminde evi ağır hasar görür, barakada geçen günlerin ardından solunum yetmezliğinden 10.10.1999 tarihinde yaşama veda eder. Ölümünden sonra sanatçının yıllarca emek verdiği (Adapazarı ve diğer fotoğraflarına ait) arşivi ve antika fotoğraf makinesi koleksiyonu bazı kişi veya kişilerce ağır hasarlı evinin kira borcuna mahsuben talan edilir.

Tozlu Cami İnşaat Çalışmaları / Adapazarı 1963 Hayri Yazıcıgil Fotoğrafları resmi gelecek

Kaynakça

  • Graham Clarke; Çeviren: Maide Meltem Aydemir, Güzel sanatların bir dalı olarak fotoğraf, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2017.
  • Sezgin, Servet. Türk fotoğraf sanatında Adapazarı’nın Yeri. Diss. Marmara Üniversitesi (Turkey), 2009.
  • Tuna, Fahri, ADAPAZARI YAZILARI, Adapazarı, Değişim Yayınları 2007.
  • Tuna, Fahri. Dünden bugüne Adapazarı, Adapazarı,2004.