SAÜ Vakfı Tarihçesi

1992 sonlarında Sakarya Üniversitesi kurulunca milletin desteğinin ve kapasitesinin büyütülmesi ve de daha büyük hedefler alınması ortak fikri VAKIF olgusunu biraz geç de olsa gündeme getirmiştir. Fakat bugün sevinerek ifade edebiliyoruz ki hızla “Sakarya Üniversitesi Vakfı” kurulmuştur.

Vakfımızın en yetkili ve geniş organı Mütevelli Heyeti’dir. Bu heyet başlangıçta kurucular ile Sakarya Üniversitesi’nin üst yöneticilerinden oluşmuştur. Bu heyet, büyümeye müsaittir. Mütevelli Heyetinin kabul edebileceği düzeyde Vakfa katkıda bulunacaklar, kuruculara eklenebilecektir. Ayrıca objektif kıstaslara göre uygun görülenler Mütevelli Heyeti tarafından “onur üyesi” yapılabileceklerdir.

Dünyadaki örnekler de dikkate alınır ise eğitim kurumlarına devletlerin yanında milletin de maddi ve manevi desteğinin sınırlı şekillerle sağlanmaya çalışıldığı görülecektir. Bu işlemler; yaygın olarak eğitim kurumlarının “kurma-koruma-yaşatma veya geliştirme” gibi isimler verilen dernekler ile yine muhtelif isimlerle ifade edilen Vakıflar sayesin de gerçekleştirilmektedir. Bağış, her durumda söz konusudur.

Memleketimiz de bağış alma yoluyla milleti çeşitli faaliyetlere yardıma sevk etme bakımından bir doygunluk ve hatta bıkkınlık derecesine varan bir gerçek yaşanmaktadır. Lâkin dernekler aracılığıyla, milletin maddi katkısının “damlaya damlaya göl olur” örneği çok önemli yatırım ve hizmetlerin sağlandığı da bir gerçektir. 1970’te Sakarya’da ilk yükseköğretim kurumu olan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu’nu Eskişehir ve Konya’daki eşdeğerleri ile birlikte Devletimiz kurmuştur. Bendeniz o günlerden beri bu yükseköğretim kurumunun bünyesinde bulunmak bakımından bu olayın içinde olabilmenin bahtiyarlığını ve şerefini, tabiri caiz ise gururla taşıyorum. Sakarya’da kurulan bu Yüksekokuldan önce “Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu Kurma ve Yaşatma Derneğini” kurma zarureti ile karşılaşılmıştır. Bunun esas gerekçesi bugünde geçerlidir. Eğitim çok büyük masraflı ve pahalı bir yatırım olduğundan devlet imkanları yeterli olmamaktadır. Bu amaçla daima milletin maddi ve manevi desteğinin organize biçimde bu ortama çekilmesi, böyle derneklerle olmaktadır. Sakarya’daki Yüksekokulu’n günümüze kadar Akademi, Fakülte ve Üniversite’ e dönüşmesine paralel olarak, ilk derneğin ismi de değişmelere uğramıştır. Şimdilerde “Sakarya Üniversitesini Geliştirme Demeği” adıyla Üniversitemize destek vermeğe çalışmaktadır.

Yeri gelmişken çeyrek yüzyıla yaklaşan bu hizmet halkasında yer alınış bulunanları anmak istiyorum. Bu uğurda Rahmetle anacaklarımızdan ilkler Mustafa KAZAK ve Sebahattin GÜRDRAMA’dır. Doğal olarak rahmetle hatırlamamız gereken isimlerini belirlemediklerimizde olabilir. Prof. Vahdettin SEVİNÇ Rektör Yardımcısı Hayatta bulunanlardan, Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüs sahasının kazandırılmasında büyük emeği olan Hüseyin KARABAŞ’ı minnetle anıyorum. Memleketimizin ve güzel Sakarya’mızın bu önemli davasını idrak edebilmiş ve ona samimi destek vermiş herkesi şükranla yad ediyorum.

1992 sonlarında Sakarya Üniversitesi kurulunca artık milletin desteğinin ve kapasitesinin büyütülmesi ve de daha büyük hedefler alınması ortak fikri VAKIF olgusunu biraz geç de olsa gündeme getirmiştir. Fakat bugün sevinerek ifade edebiliyoruz ki hızla “Sakarya Üniversitesi Vakfı” kurulmuştur. Kısaca kuruluş serüvenini açıklamak istiyorum. 20 Mayıs 1993 Tarihinde düzenlenen bir toplantıya yaklaşık 400 kişi çağrılmıştır. Doğal olarak bunların listesi biz de mevcuttur. Bu liste hazırlanırken elden gelen iyi niyetli titizlik gösterilerek, Sakarya’da Üniversite davasına gönül ve destek verebilecek herkes kaydedilmiştir. Kimse ben dışlandım diyemez. Aslında dışlanmak ne demek… Bu dava sadece belli kişilerin inhisarında olamaz ki Bir başka deyişle zaten üniversite davasına gönüllü destek arzu edilerek olur. Kimse kimsenin kolundan tutup çekmesine gerek kalmaksızın olur. 20 Mayıs 1993 toplantısına yaklaşık 60 kişi katıldı. Orada Vakıf Kuruluşu koşunda yapıcı konuşmalar ve öneriler oldu, bu fikirlerin doğrultusunda, belli meblağı vereceğini taahhüt edenlerden bu meblağlar, maalesef diyerek ifade ediyorum, büyük zorluklarla toplanılarak; 1.295.000.000.-TL ile güçlü bir Sakarya Üniversitesi’nde Sakarya Üniversitesi Vakfı’nın oynayacağı rol büyük önem taşımaktadır. 26 kişi tarafından “Sakarya Üniversitesi Vakfı” kurulmuştur. Doğal olarak bu olay güzel Sakarya’mız için bir ilktir. Bu ilkte hissedar olanları yani Vakfın kurucularını şükran histerimle vermek istiyorum.

1.       A. Cevat GÜVEN
2.       Adnan ÖZDEMİR
3.       Aydın ZENGİN
4.       Emin Ali BAŞOĞLU
5.       Fevzi YILMAZ
6.       İsmail TOPÇU
7.       Kenan MARAŞOĞLU
8.       Mahmut SERBES
9.       Mehmet AĞACAN
10.   Melih ÖRGÜT
11.   Metin ÇELEBİ
12.   Mustafa NURDOĞAN
13.   Mustafa PİR
14.   Mustafa VURDUM
15.   Ömer Faruk ERDEM
16.   Ramazan EVREN
17.   Recep AŞOĞLU
18.   Sedat EKİCİ
19.   Sinan PEHLİVAN
20.   Tuncer TEPE
21.   Vahdettin SEVİNÇ
22.   Y. Kenan SAKALLIOĞLU
23.   Yalçın KOÇAK
24.   Yavuz ÜSTÜNER
25.   Yusuf MAHMUTOĞLU
26.   Yüksel BÜYÜKAKTEN

Vakfımızın en yetkiye geniş organı Mütevelli Heyetidir. Bu heyet başlangıçta kurucuları ile Sakarya Üniversitesi’nin üst yöneticilerinden oluşmuştur. Bu heyet büyümeye müsaittir. Mütevelli Heyetinin edebileceği düzeyde Vaaada bulunacaklar kuruculara eklenebilecektir. Ayrıca objektif kıstaslara göre uygun görülenler Mütevelli Heyeti tarafından “onur üyesi” yapılabileceklerdir. Sakarya Üniversitesi Vakfının amacı Üniversite’ye kalıcı ve devamlı destek sağlamaktır. Üniversite ile çevrenin bağlantılarım organik kılmaktır.1-Vakıf, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para demektir. Yalnız burada altı kuvvetle çizilerek belirtilmesi gereken husus: daima büyüyen ve sürekli olan kaynakların sağlanması gereğidir. Bu çerçevede Üniversitemizin potansiyeli ortaya konularak işe başlanılacaktır. Sakarya Caddesinde kiralanan Vakıf Merkezinde eğitim hizmetleri Mart I993’de başlayacaktır. Burada öncelikle herkese hitabeden bilgisayar, yabancı dil, yöneticilik vb. konularda eğitim hizmeti sunulacaktır. Ayrıca nezih bir okuma-dinlenme birimi de bulunacaktır. Sakarya Üniversitesi Vakfı kuvvetle tahmin ediyoruz ki, çağdaş bir Üniversite olma yönünde kararlı adımlarla ilerleyen, henüz iki yaşındaki genç Sakarya Üniversitemizin 2000’li yıllardaki seçkin yerini almada çok önemli bir destekçisi olacaktır.

Kaynak

Prof. Vahdettin SEVİNÇ (1994, Mart) Büyük Hedeflere Doğru Nehir Gazetesi, Cilt 1, Sayı 1.
Kütüphane Kataloğunu tıklayarak gazeteyi okuyabilirsiniz.