Sivil Mimari

Bu sayfalar Prof. Dr. Yusuf Çetin’in Sakarya İlçelerindeki Türk Dönemi Sivil Mimari Eserler aldı tezinden ve  Sakarya Kültür Envanteri’nden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Kaynak

https://drive.google.com/file/d/15B9M_ti7YbFMryKANAG7Nw2aWkdXEB6E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D5kBdZ7BFjhHZn7QCVgO6yJdmEkI4deR/view?usp=sharing

Bıçak, Z. (2011). Sakarya İli Hendek İlçesi Geleneksel Konut Mimarisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 Koşan, D. (2011). Sakarya İli Geyve İlçesi Geleneksel Konut Mimarisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 Özyer, H. (2008). Construction Process And Techniques Of Traditional Houses In Taraklı/Sakarya: An Introductory Model For Web-Based Gıs Applications, Master’s thesis, The Graduate School Of Natural And Applied Sciences Of Middle East Technical University.