Atasözleri ve Deyimler

Kaynakça:

http://www.tdk.gov.tr/index.php option=com_atasozleri&view=atasozleri

Sakarya Valiliği/Sakarya Üniversitesi, Sakarya Halk Kültürü (Derleme Çalışması), Sakarya, 2003

Irmak Kültür Sanat Derneği, 2004, Irmak Aylık Kültür Sanat Dergisi, sayı 40, sayfa 20

Akaltın, Yalçın.(Hazırlayan), Tuna, Fahri. (Editör) 2018.  Sakarya Türkmen/Manav Folkloru: Yedi Asırlık Bir Kültür, Yerel Kültür Derneği, Adapazarı.

http://www.sakaryakulturturizm.gov.tr/TR,110770/atasozleri-ve-deyimler.html

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü