Siyasi Partiler ve Sakarya Teşkilatı

1954 yılına kadar Kocaeli’ne bağlı bir ilçe olan Adapazarı’nın Sakarya adında bir vilâyet haline getirilmesiyle beraber, yeni vilâyette birçok alanda olduğu gibi politikada da önemli değişimler olmuştur.

Kaynakça

  • Alihan Limoncuoğlu, “Türkiye’de Üçüncü Yolun Başı Millet Partisi (1948)”, Akademik Hassasiyetler Dergisi, 5/10 (2018), s. 145-155.
  • Enis Şahin-Bilal Tunç, “Demokrat Parti’nin Kuruluş Süreci ve DP-CHP Arasındaki Siyasi Mücadelesi (1945-1947)”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2, (2015), s. 39-40.
  • Filiz Gemici, Demokrat Parti Dönemi Adapazarı-Sakarya (1950-1960) (Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi 2019.
  • Mehmet Pınar, “Anadoluculuk Ekseninde Türkiye Köylü Partisi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37 (2017), Van, s. 317-340.
  • Mustafa Albayrak, “Hürriyet Partisi’nin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24/71 (Temmuz 2008), s. 341-342.
  • Sina Akşin, Çağdaş Türkiye 4 (1908-1980), İstanbul: Cem Yayınevi, 2013, s.180-181; Demokrat Parti Programı 1946.