Teorik Çerçeveye Yönelik Açıklama

Teorik kısım önceki yıllarda yayınlanmış Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi I-II ve III çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan tanımlar önceki dönemlerle benzer içeriklere sahip olduğundan ve proje düzenli olarak her yıl yenilendiğinden kavram ve tanım açıklamalarında güncellemeler hariç radikal bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak yeni eklenen bileşenler çerçevesinde son araştırma raporu kavramsal olarak genişletilmiştir. Birinci bölümde yer alan kav-ram ve kapsam açıklamaları önceki raporlarda ilgili kısmı hazırlayan aşağıdaki yazarların izinleriyle Sakarya’nın sosyo-ekonomik analizi (IV) (2017-2018 dönemi) kitabına yansıtılmıştır. Kitabın basılı ve elektronik kopyasına Sakarya Üniversitesi kataloğundan erişebilirsiniz.

Kaynakça 

 Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in editörlüğünde hazırlanan Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi seri kitaplarındaki veriler kullanılmıştır. Bu eserlere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinden erişebilirsiniz.