Tarihçe

Ocak 2017’de Sakarya’nın zenginliklerini görünür kılma ve gelecek kuşaklara iletme amacıyla Zeliha Köksal ve Müjgân Zaman’ın teşebbüsü ile başlatılan Sakarya Şehir Hafızası girişimi, Fahri TUNA, Dr. Resul Narin ve Servet SEZGİN’in katkılarıyla yürürlüğe girmiştir. İlerleyen dönemde, Prof.Dr. Enis ŞAHİN, Prof.Dr. Sertan DEMİR, Prof.Dr. M.Kemal AYDIN, Prof.Dr. Haluk SELVİ, Prof.Dr. Cercis İKİEL, Dr.Öğretim Üyesi Esra DİL ve Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR gibi değerli akademisyenlerin katılımıyla ekip genişlemiştir.

Başlangıcından itibaren bir web platformu üzerinden kurgulanan proje kapsamına Sakarya hakkında her gün yeni bilgi ve belgeler eklenmiş ve şu an incelemekte olduğunuz benzersiz nitelikte geniş bir külliyata ulaşılmıştır.
Proje direktörü Zeliha Köksal tarafından yapılandırılan ve yürütülen web platformu, gönüllü bir ekibin katkısı ile her gün genişlemeye devam etmektedir. Platformda yer alan bilgi ve belgeler Sakarya’yı tanıyan duyarlı kişilerden elde edilmektedir. Sizler de elinizdeki fotoğraf, belge, hikaye vb kıymetleri bizimle paylaşarak projeye katkı verebilirsiniz. İletişim için sehirhafizasi.sakarya.edu.tr adresindeki Bize Ulaşın linkini veya doğrudan Zeliha Köksal (zkoksal@sakarya.edu.tr) adresini kullanabilirsiniz.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sakarya Şehir Hafızası Girişimi, kültürel mirasın koruma, aktarma ve kullanıcılara erişiminin sağlamasına için ortak amaca hizmet eden  üç paydaşla (SESAM, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi ve Sakarya Şehir Hafızası Web Platformu) süreçlerini yürütmektedir. Paydaşlarımızın hedefleri:

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Sakarya Şehir Hafızası platformu, Sakarya ve ilçelerini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çeşitli disiplinlerde akademik çalışma ve uygulamaları uluslararası standartlara göre yapılmasını desteklemek, İlgili kurumlarla işbirliği yaparken bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü belirlemek için göstergeler oluşturarak analizler yapmak, Analiz verilerini ilgili kuruluşlarla paylaşmayı hedeflemektedir. 

Sakarya ve çevresini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi, idari, ticari, tarımsal ve endüstriyel alanları kapsayan faaliyetleri yürütmektedir. Bir önceki dönem SESAM Müdürü Prof.Dr. Mustafa Çağlar Özdemir (2018-2022) ve ekibi tarafından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası-SATSO’nun katkılarıyla “Sakarya Şehir Hafızası Web Platformu” geniş bir kitleye tanıtılmıştır. Organizasyona dönemin valisi başta olmak üzere Sakarya büyükşehir belediye başkanı, şehrimizdeki üniversitelerin rektörleri, SATSO ve baro başkanları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları il müdürleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılmıştır. Bu faaliyet sayesinde platformun tanınırlığı artmıştır. 

Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Sakarya ve ilçeleri konulu basılı ve elektronik kitap, tez, süreli yayın, kamu raporları ve efemera özelliği taşıyan kültürel miras ürünlerini yeni akademik çalışmalara alt yapı oluşturması için derlemek, sayısı her geçen gün artan kullanıcı profili olarak halka ve kamu erişimine açık bilgi kaynaklarının arttırarak veri çeşitliliği zenginleştirmek, Hayat boyu öğrenme ilgili katkılarının ötesinde bireylerin ve toplumun kültürel kimliğini destekleyen kaynaklar için birincil başvuru merkezi olmayı hedeflemektedir.

Türkiye genelinde rakibi olmayan bir platformla karşı karşıyasınız. Birçok ilde benzer çalışmalar yapılmasına rağmen bu kapsamda bilgi ve belgenin bir arada olduğu başkaca bir şehir hafızası platformu bulunmamaktadır. Vakit ayırıp web sitesini detaylı incelediğinizde bu durumun gerçekliği karşısında hayrete düşeceksiniz. Üstelik proje sosyal çalışma kapsamında heves ve inançla çalışan gönüllülerin eseridir. Projenin idarecileri çoğu zaman profesyonel mesleklerinin icrasından arta kalan, dinlenme ve kişisel zamanlarından harcayarak bu yapıyı oluşturmuştur. Maddi hiç bir kazanç ve beklentileri yoktur. Her dönem projede çalışacak gönüllü öğrenci çağrısına çıkılmakta ve müracaat eden onlarca öğrenciden ekipler kurulmaktadır. Şu ana kadar ekibimizde yer almış/alan tüm öğrencilerimiz bu yapının mimarisine önemli katkılarda bulunmuştur/bulunmaktadır.

Sakarya hakkında bilgi ve belgeye sahip tüm halkımızı ve öğrencilerimizi projeye dahil olmaya ve Sakarya’yı daha iyi tanıtmaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Sakarya Şehir Hafızası Girişim Ekibi