Sakarya Üniversitesi Tarihçesi

Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu Dönemi (1970-71)
Kendisini çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970’de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretime açılan “Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu” oluşturmaktadır. Yüksekokul, makina ve inşaat bölümlerine alınan 160 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1971’de 1418 Sayılı Kanun ile “Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” adını almıştır.[1] Kurucu Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Suat Mirza’dır.

Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Dönemi (1971- 82)
03 Haziran 1969’da yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu[2] esas alınarak kurulan Yüksekokullar, 1971’de 1472 sayılı Kanun ile kapatılarak bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağlanmıştır.[3] Bu bağlamda Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1418 Sayılı Kanun ile “Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi” adını almıştır.
16.11.1977’de kurulan “Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Geliştirme ve Mensuplar Yardımlaşma Derneği” kurucuları; Nevzat KOR (Germencik- 1933), Mehmet MOLLAOĞLU (Şamra- 1938), Cahit ÖZBAŞ (Denizli- 1940), Ahmet AYDIN (Tokat- 1942), Yakup ÖMEROĞLU (Of- 1943), Vahdettin SEVİNÇ (Hendek- 1949), Ahmet BOYNUKALIN (Karaman- 1945), Sami GÜÇLÜ (Sarayönü- 1950), İ.Mete DOĞRUER (İstanbul- 1951), İsmail Hakkı BİÇER (Simav- 1952)’dir. Bu dernek 05.06.1986’da tasfiye edilmiştir (Dernek Kütük Defteri).
Sakarya D.M.M. Akademisinin girişimiyle 1976’da başlanan kampüs arazisi istimlak çalışmaları, 1980’de tamamlanmış ve Sapanca Gölü’nün kuzey tarafında 2100 dönüm arazi elde edilmiştir. Etüt proje işleri, Akademi’nin ihtiyaç programları çerçevesinde, Bayındırlık Bakanlığı tarafından Cesar Aygen firmasına ihale edilmiş, inşaat alanı 85.293 m² tutan bu projeler 1982’de tamamlanarak Bakanlığa teslim edilmiştir.[4]  1980’de Elektrik ve Elektronik ile Metalürji Mühendisliği Bölümleri açılmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Dönemi (1982- 92)
1981’de çıkarılan 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu” ile yeniden bir yapılanma sürecine giren üniversitelerimiz tek bir çatı altında toplanmıştır. Bu Kanun gereğince 1982’de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SDMMA’si İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.
SDMMA bünyesinde açılan (1980) Elektrik ve Elektronik ile Metalürji Mühendisliği Bölümleri 1982’den sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına başlanmıştır.
1976’da Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde açılmış olan Sakarya ve Düzce Meslek Yüksekokulları İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bu şekilde oluşan Fakülte; 5 Bölüm ve 2 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi’ne dönüşmüştür.
1991’de Sakarya Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Derneği’nin Başkanlığını Ünal Ozan (Adapazarı Belediye Başkanı), yardımcılığını Kazım Yılmaz (Avukat) üstlenmişlerdir. Ahmet Aslan, M. Hamdi Güler, Hasan Bayraktar ise Derneğe önemli katkıları olmuştur.

Sakarya Üniversitesi (1992- ∞)
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur. Kurucu Rektör olarak Prof. Dr. Ramazan EVREN atanmıştır.  Prof. Dr. İsmail ÇALLI (1994- 2002), Prof.Dr. Mehmet DURMAN (2002-2010), Prof.Dr. Muzaffer ELMAS (2010- 2018),  Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN (2018-2022) Rektör olarak görev yapmıştır. 9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Sakarya Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Hamza Al görevini sürdürmektedir.

Kaynakça:
[1] https://mf.sakarya.edu.tr/tr/icerik/3176/6715/tarihce (Erişim tarihi: 17.01.2022)
[2]https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc052/kanuntbmmc052/kanuntbmmc05201184.pdf
[3] https://www.yildiz.edu.tr/sayfa/%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TEM%C4%B0Z/TAR%C4%B0H%C3%87E/1 (Erişim Tarihi: 01.11.2021)
[4] Evren, R. (1993) Rektör Prof.Dr. Ramazan Evren İkinci Basın Toplantısını Yaptı. Sakarya Üniversitesi Bülteni, Sayı:2, Sayfa 7-8.
[5] https://medyabar.com/roportaj/2773554/profdrvahdettin-sevincle-40-soruda-adapazari#