Hat ve Minyatür

Prof.Dr. Mehmet Ramî (Mehmet Memiş)

Sakarya’da hat sanatını icra eden Prof.Dr. Mehmet Ramî (Mehmet Memiş) görev yaptığı yerlerde meraklılarına hat dersleri vermeyi prensip edinen sanatçı, İstanbul, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli gibi şehirlerde verdiği kurslarla birçok talebe yetiştirdi. İstanbul’da Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde bu derslerine devam etmektedir.[1]

Yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda müşterek sergiye katılan Mehmet Memiş, çoğu uluslararası olmak üzere (Frankfurt, Marburg, Viyana, Tahran, Şam, Halep, Tedmur, İslamabad, Lefkoşe, Tiran, Bişkek, Brüksel, Roma gibi şehirlerde) 25 kadar kişisel sergi açtı. Türk İslam sanatları alanında kitap, makale ve tebliğler yayınladı. Seminerler ve konferanslar verdi. Katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda, farklı derecelerde on bir adet ödül kazandı. İmzalarında “Râmî” mahlasını kullanan sanatçı, ağırlıklı olarak celi sülüs, sülüs ve nesih dallarında çalışmalar yapmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Ramî (Mehmet Memiş)’nin  özgeçmişi aşağıdadır.

1960’da Çorum-Bayat (Yoncalı Köyü) da doğdu.
1973 de Yoncalı İlkokulu’nu, 1976 da Bayat Ortaokulu’nu, 1980 de Çorum İH. Lisesi’ni bitirdi. 1980’de yükseköğrenimi için gittiği Konya’da Hattat Hüseyin Öksüz‘den Hat dersleri almaya başladı.
1984’te Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1985’te Kadıköy K. Atatürk Ortaokulu’na öğretmen olarak atandı. Bu tarihten itibaren Hat çalışmalarına Hattat Hasan Çelebi ile devam etti.
1985-88 de Topkapı Sarayı’nda Türk Süsleme Sanatları (Tezhib) Kursuna katıldı.
1989-90 da Prof. Dr. Ali Alparslan’dan Nesta’lîk ve Dîvanî dersleri aldı.
1990’da TC. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek, Almanya’nın Frankfurt ve Marburg şehirlerinde ilk yurtdışı sergi ve seminer çalışmalarını gerçekleştirdi.
1992’de Hattat Hüseyin Öksüz (Konevî) den Sülüs-Nesih dalında icâzet aldı.
1993’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Türk-İslam Sanatları Tarihi öğretim görevlisi olarak atandı.
1998’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.
1999’da Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim dalında Prof.Dr. olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Yurt içi ve yurt dışında, katıldığı elliden fazla müşterek sergi yanında on üç şahsî sergi açmıştır. Çeşitli kategorilerde dokuz adet ödül kazanmıştır.[2]

[1] https://www.ketebe.org/en/artist/mehmet-memis-2552 (Erişim Tarihi: 05.11.2021)
[2] https://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/4-mehmet-memis (Erişim Tarihi: 05.11.2021)

Şahsi Sergileri
Almanya/Frankfurt – Bornheim Şehir Kütüphanesi – 16/02/-03/03/1990
Avusturya/Viyana – Bawag Blz – 05/03/-08/03/1990
Almanya/Marburg – Galeri Stauber – 10/03/-25/03/990
Türkiye/Şanlıurfa – DSİ Sergi Salonu – 15-21/10/1993
Türkiye/Şanlıurfa – İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi – 11-16/04/1995
Türkiye/Adapazarı – ASM Sergi Salonu – 30/11-07/12/2001
Türkiye/İstanbul – Altunizade Kültür Merkezi – 4-14/05/2002
İran/Tahran – X. Kur’an-ı Kerim Fuarı – 15-26/11/2002
Türkiye/Adapazarı – AKM Sergi Salonu – 19/11-02/12/2003
İran/Tahran – XII. Kur’an-ı Kerim Fuarı – 26/10-04/11/2004
Suriye/Şam – Süleymaniye Külliyesi – 24/10/ 2007
Suriye/Halep – Kültür Merkezi – 25-26/10/2007
Suriye/Tedmur(Palmera) – Merkez-i Züvar – 28/10/2007.

[2] https://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/4-mehmet-memis (Erişim Tarihi: 05.11.2021)

Ödülleri
İstanbul Belediyesi, Gülhane Sanat Festivali, Hat Sanatı Mansiyon Ödülü, 1988,
Kültür Bakanlığı, III. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Hat Sanatı Başarı Ödülü, 1988,
ŞURKAV, I.Behçet Arabi Hat Yarışması, Üçüncülük Ödülü, 1991,
ŞURKAV, II.Behçet Arabi Hat Yarışması, Mansiyon Ödülü, 1992,
Kültür Bakanlığı, VIII. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Hat Sanatı Başarı Ödülü, 1995,
Kültür Bakanlığı, IX. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Hat Sanatı Başarı Ödülü, 1997,
Tahran – X. Kur’an-ı Kerim Fuarı, Uluslararası Hattatlar Ödülü (Birincilik), 2002,
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Başarı Ödülü, 2003,
Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı, ‘el-Bürde’ Uluslar arası Hat Yarışması, Teşvik Ödülü, Mart 2007.

[2] https://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/4-mehmet-memis (Erişim Tarihi: 05.11.2021)

Hafız Saim Özel

Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’ imâm ve hatibi Hâfız Hüseyin Hamdî Efendi ile Hatice Hanım’ın oğlu olarak 1919’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladı. Bu arada babasından kıra’ât ve dînî ilimleri öğrendi. 1937’de İstanbul’a giderek eğitimine orada devam etti. 27 Nisan 1938’de Yeni Vâlide Cami’ine müezzin vekili, altı ay sonra da Koca Mustafa Paşa Cami’ne müezzin oldu. Bu arada Nûr-ı Osmaniye Cami Kur’an Kursu’nda Hâfız Hasan Akkuş’tan Kur’an-ı Kerîm’i hıfzederek 2 Mart 1941 tarihinde Ömer Nasûhî Bilmen’in şahâdetinde icâzet aldı.

İilâve olarak kayyımlığı da üstlenmiş olduğu Koca Mustafa Paşa Cami’nde dört sene hizmetten sonra, Nûr-ı Osmaniyye Cami’nin mü’ezzinliğine nakledildi. 1948’de Gedik Paşa Cami müezzinliğine ve dört sene sonra da imâmlığa tayin edildi. Buradaki mesâ’îsi esnâsında tasavvuf musıkîsine ilgi duyarak vaktin nâmlı hâfızlarından usûl dersleri alıp nice ilâhî meşketmişti. Ayrıca husûsî surette fıkıh, aka’id, siyer ve kıra’ât dersleri alarak, 1952’deki iki aylık tekâmül kursundan pekiyi derece ile diploma aldı.

1968 senesinde Süleymaniye Cami’nin imâmetine tayin edilen Saim Özel, senelerce hizmetten sonra 5 Ekim 1981 tarihinde emekliye ayrıldıktan bir müddet sonra memleketine döndü ve 29 Ekim 2005 tarihinde Taraklı’da, doğduğu evde vefât etti. Ömrünü insanlığa faydalı olmaya hasretmiş, mütebessim, mütevâzı, halîm ve selîm bir zât idi.

Nûr-ı Osmaniyye Cami müezzini iken tanıştığı Hâfız Receb Berk’in teşvîki ile hüsn-i hatta heves ederek, Kâmil Akdik’in dersine başlamış olan Saim Özel, hocasının vefâtı üzerine eğitimi yarım kalınca, Beşiktaşlı Nûrî Korman’a devam etmiştir. Meşgâlesi nedeniyle bir hayli ihmâl ettiği hüsn-i hat çalışmaları Nûrî Korman’ın vefâtı ile kesintiye uğrayınca bu defa Halim Özyazıcı’dan meşk almaya başlamıştır. Ancak, elîm bir trafik kazası neticesinde vefât eden bu hocasından da icâzet almaya mufakka olamamıştı. Bunun üzerine Hâmid Aytaç’a müracaat ederek, yaklaşık on sene de ondan ders almıştır.

Bilhassa sülüs ve nesihte göstermiş olduğu kudret ile zamanının mümtâz hattatları arasına girmiş olan Saim Özel, Halim Özyazıcı’nın kendisine verdiği meşkleri H. 1386/M. 1969’da Numûnetü’l-hutût adıyla neşrederek, hat sanatına mühim bir hizmette bulunmuştur. 1977 senesinde de birkaç arkadaşı ile beraber karma bir hat sergisi düzenlemiştir. Fındıkzâde’de müceddeden inşâ edilen cami ile Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’nin cümle yazılarını yazmıştır. Kasım Paşa Cami’nin şadırvânında, Taraklı’daki Konak Cami’nin kubbesinde, Mekke’den Minâ’ya uzanan tünelin girişinde bulunan yazılar da ona aittir.

Dört farklı hocadan yaklaşık yirmi sene yazı meşketmiş olmakla birlikte hiçbirinden geleneksel anlamda icâzet alamamış olan Saim Özel, yâdigâr bırakmış olduğu âsâr-ı nefise ile şüphesiz her birinin nazârında manen icâzete nâil olmuştur ve inşallah cennet-i a’lâda onların hokkalarını tutmaktadır.

https://www.ketebe.org/en/artist/saim-ozel-742 (Erişim Tarihi: 05.11.2021)