Dini Yapılar

 • Adı: Orhan Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1323-1325
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 1
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi-Bankalar Caddesi / Adapazarı/SAKARYA

  Genel Tanım: Sultan Orhan Gazi’nin buyruğu ile 1323-1325 yıllarında inşa edilen Cami 1876 yılındaki depremden sonra onarılmış ve arka kısımdaki betonarme bölüm eklenmiştir. 1943 ve 1967 yıllarındaki depremlerden sonra hasar gören kısımları restore edilmiş, minaresi tamamen değiştirilerek tek şerefeli, ahşap olarak inşa edilmiştir.
  Güneyden tek girişi olan Caminin son cemaat mahallinden harime geçilmektedir. Caminin bu ana bölümünde bulunan müezzin mahfeli ahşap bölmeyle ayrılmıştır. Yapının mihrap, tavan, müezzin mahfeli ve kapıları orijinal malzemeleri yerinde kullanılarak yapılmıştır. Orijinalliğini koruyan bu kesimler İslami figür süslemelidir. Harim
  kısmına girişin hemen üzerinde ahşap direklerin taşıdığı ikinci kat uygulaması vardır.
  Orhan Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6010

 • Adı: Karasu Merkez Cami
  Yapım Tarihi: 1946
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 679 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: İncilli Mahallesi, Mevlana Caddesi / Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: Enine dikdörtgen planlı, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Güneybatı köşesinde beden duvarına bitişik, tek şerefeli bir minaresi vardır. Batıdaki giriş kısmına camekanlı bir bölüm eklenmiştir. Cami içten ahşap tavan ile dıştan kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. İki sıralı pencere sisteminde alttaki pencereler dikdörtgen formlu, üstteki pencereler ise yuvarlak kemer formludur. 

  Karasu Merkez Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12141

 • Adı: Aziziye Cami
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Yapım Tarihi: 1911
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 679 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Derecesi:1
  Adres: Aziziye Mahallesi – Gazi Caddesi / Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: İlk yapım yılı 1911 olan Cami 1963 yılında İlyas Gökçe tarafından yenilenmiştir. Güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen planlı olan caminin iki katlı bir ön bölümü ve kuzeydoğu köşesinde minaresi vardır. Cami pencerelerinden üsttekiler yuvarlak kemer formlu; alttakiler ise dikdörtgen biçimlidir. Pencere kemerleri dışa
  taşkın olarak düzenlenmiştir. Giriş kapısının önünde iki beton direk üzerine oturan sundurma yer alır. İçten ahşap tavan, dıştan kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülü olan caminin beton minaresinin yapım yılı da 1963’tür. 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

  Aziziye Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5702

 • Adı: Kemaliye Köyü Cami
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 7262
  Tescil Tarihi: 25.06.1999
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 12
  Adres: Kemaliye köyü, Pamukova / SAKARYA
  Genel Tanım: Yapı dikdörtgen planlı taş temelli, kalın duvarlı, kırma çatılı olup, girişi batıdandır. Yan duvarlarda güneyde ikişer, batı ve doğu cephesinde üçer olmak üzere, yuvarlak kemerli kafes pencereler yer almaktadır. Girişin yanında yükselen minare tek şerefelidir. Ana giriş küçük bir sofaya açılmakta buradan üst kata ve minareye çıkış
  merdiveni yer almaktadır. Merkezi tek kubbeli Caminin kubbe içi ve yan duvarları sıvalı olup üzerinde alçı süslemeler mevcuttur. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

  Kemaliye Köyü Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5711

 • Adı: İhsaniye Cami

  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfi

  Yapım Tarihi: 1951

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı

  Tescil Tarihi: 05.02.1982

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Sakarya Mahallesi / Adapazarı / SAKARYA

  Genel Tanım: Tek girişe sahip olan Cami; minaresi hariç ilk yapılış özelliklerini taşımaktadır. Üst örtüsü kırma çatı olup, kiremit kaplıdır. Caminin iç kısmı tek bölme olarak kullanılmakta olup, kadınlar mahfeli olarak asma bir kat yapılmıştır. Caminin mihrabı, minberi ve müezzin mahfeli orijinal özelliğini korumakta olup, tek şerefeli bir minaresi vardır.

 • Adı: Orta Cami

  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı

  Yapım Tarihi: 1750-1752

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 13517 Sayılı Kararı

  Tescil Tarihi: 05.02.1982

  Türü: Dinsel

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Çarşı / Adapazarı/SAKARYA

  Genel Tanım: Kare planlı, İki katlı yapının üst örtüsü kırma çatı olup, kiremitle kaplıdır. Cami yapı tekniği olarak kägir dir ancak dış cephe duvarları ahşap kaplamalıdır. Yapı bir çok kez depreme maruz kalmasına rağmen pek fazla hasar görmediğinden önemli sayılacak onarım geçirrmemiştir. Cami tek minareli olup, minaresi 1967 depreminden sonra onarılarak metal kaplanmıştır. Şu anki hali ile ibadete açık olan üst katı, caminin orijinal halini yansıtmaktadır. Üst kat aynı zamanda asma bir kata sahiptir. Bu asma kat kadınlar mahfeli olarak kullanılmaktadır. Harim kısmında, müezzin mahfeli, mihrap ve ahşap olan tavan ve süslemeleri orijinalliğini korumaktadır. Camin ilk katında dükkân olarak kullanılan kısmında, şu anda dükkânlar arasında kalmış bir de şadırvan yer almaktadır. Sadırvan cami ile beraber yanılmistir.

 • Adı: Ağa Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1809
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi/Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Taş temel üzerine inşa edilen yapı kuzey güney doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır. Kagir olarak inşa edilen yapının üst örtüsü kırma çatı şeklinde kiremit kaplıdır ve kubbesi bulunmamaktadır. Adapazarı’ndaki küçük camilerden biridir. İki katlı olarak yapılmıştır. Girişte şadırvanı vardır. Minaresi sonradan ilave edilmiştir.

  Ağa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12144

 • Adı: Şerefiye Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1809
  Orijinal Kullanım: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Çark Caddesi, Kanarya Sokak / Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Dikdörtgen planlı, İki katlı Caminin üst örtüsü kırma çatı olup, kiremitle kaplıdır. Birinci kat dükkan olarak kullanılmaktadır. Caminin dış cephelerinde saçak altında bitkisel motifli süslemeler mevcuttur.

 • Adı: Hasırcılar Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1965
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Hasırcılar Mahallesi, Turan Caddesi, Adapazarı / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami adını yöredeki eski dönemlerde faaliyet gösteren hasırcılar çarşısından almaktadır. Tek girişi olan yapı kagir olup, son cemaat mahalli, harim ve asma kat olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Harimin tavan kubbesi çepeçevre hat sanatı ile minber ve vaaz kürsüsü ise geleneksel el sanatı olan örme hasırlarla süslenmiştir. Harimin üzeri ortadaki ana kubbe etarafında üç küçük kubbenin simetrik olarak yapılanmasıyla örtülmüştür. Kubbelerin üzeri kurşun kaplamalıdır. Cami çift minareli olup, minareler tek şerefelidir.

 • Adı: Yeni Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1946
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 13517
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Yenicami Sokak Numara:1 Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Kare planlı merkezi tek kubbeli yapı betonarme olarak inşa edilmiştir. Girişin bulunduğu kuzey cephesinde beş yuvarlak kemerli, revaklı son cemaat mahalli bulunmaktadır. Beden duvarlarındaki iki sıralı yuvarlak kemer formlu pencerelerden alt sıradakiler daha büyük olup, kubbe kasnağındaki yuvarlak kemer formlu küçük ölçekli pencereler ise harimi daha aydınlık hale getirmiştir. Harim içindeki ikinci kat uygulamasının üç taraf kadınlar mahfili ile çevrilidir. Mihrabın tamamı, doğu ve batı duvarları iki metre seviyesine kadar çini süslemeli kubbe içi ise hat sanatı örnekleri ile bezelidir.

  Yeni Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:

  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12147

 • Adı: Büyükesence Köyü Cami

  Mülkiyeti: Köy tüzel kişiliği

  Yapım Tarihi: 1750-1752

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K. Kurulunun 1878 sayılı kararı

  Tescil Tarihi: 16.03.2011

  Türü: Dinsel

  Derecesi: 2

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Büyükesence Köyü / Erenler / SAKARYA

  Genel Tanım: Büyükesence Köyü Cumaaltı Mevkiinde yer alan 888 parselde bulunan Cami dikdörtgen planlı olup. üst örtüsü kırma çatılıdır. Bina ahşap karkaslı, aralarında kerpiç malzeme kullanılmış temel seviyesinde moloz taş malzeme kullanılan bir yapıdır. Kuzey cephe duvarının orta aksında bulunan Minareye, Harime çıkan merdivenlerden
  çıkılarak geçilen bir kapıdan ulaşılmaktadır. Bu kısımdan sonra kadınlar mahfeli görülmektedir. Cami esas ibadet mekânında minber, müezzin mahfeli ve mihrap ile kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Batı cephede aydınlatma dört adet küçük boyutlu pencere ile sağlanmaktadır. Bu pencerelerden üç tanesi kadınlar mahfeli yüksekliğinde olup, bir tanesi ise alt kat giriş kısmı içindir. Cami köşelerinde geçme tekniği kullanılmıştır. Cephelerde iç ve dıştan harç kullanılmıştır. Mihrap cephesinde ise iki adet pencere açıklığı görülmektedir. Cami giriş kısmına sundurma kurulmuştur.

  Büyükesence Köyü Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6010

 • Adı: Taraklı Yunus Paşa Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1516 – 1517
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 675 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Ulu Cami Mahallesi, TARAKLI / SAKARYA
  Genel Tanım: Yapının kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Cami dışında yer alan Türkçe kitabede, Yavuz Sultan Selim Ridaniye Seferine giderken burada kışlayan Yunus Paşa tarafından 1516-1517 tarihlerinde yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır. Cami kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü ve önünde kubbeli üç bölümlü son cemaat yeri ile klasik tek kubbeli Osmanlı Camileri tarzında inşa edilmiştir. Caminin kuzey batı köşesinde yer alan minare dikdörtgen bir kaideye sahip olup dışa çıkıntı yapmaktadır. Mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan giriş kapısı dışa hafif taşırılmış olup, sade düz silmelerle çerçevelendirilmiştir. Harim içinde abartılı süsleme olmamakla birlikte kubbenin oturduğu tromplarda kalem işi süslemeler mevcuttur.

  Taraklı Yunus Paşa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6024

 • Adı: Şeyh Muslihittin Cami
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müd.
  Yapım Tarihi: 18 YY.
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 3404 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 11.09.1993
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 2
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Topçu Köyü, Köy içi Mevki, Kaynarca / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami 8,15X17,10m boyutlarında dikdörtgen bir plan özelliğine sahiptir. Giriş kuzeyden olup, son cemaat mahalline açılmaktadır. Buradan ikinci bir kapı ile caminin harim bölümüne geçilmektedir. Harimi çevreleyen U biçimli dehliz iki katlı son cemaat yerinden oluşmaktadır. Taş temeller üzerine oturtulmuş, kalın kütüklere
  bindirilmiş, tamamı ahşap olan Cami çandi denilen uzun kütüklerin kertilip birbirine geçirilmesi ile çivisiz olarak yapılmıştır. Üst örtü içten düz tavan, dıştan kırma çatıdır. Cami içten ve dıştan ahşap kaplama olup, bahçesinde haziresi bulunmaktadır.

  Şeyh Muslihttin Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6038

 • Adı: Cami-i Cedit
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakti
  Yapım Tarihi: Geç Osmanlı Dönemi
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K. 680 Sayılı karar
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Rüstempaşa Mahallesi / Sapanca / SAKARYA
  Genel Tanım: Taş temel üzerine kagir olarak inşa edilen dikdörtgen planlı caminin girişte son cemaat yeri, giriş üzerinde kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Caminin üst örtüsü içten ahşap tavan dıştan kırma çatı ile örtülü olup, harim içindeki asma kat bu gün yapılan bazı değişikliliklerle kadınlar mahfeli olarak kullanılmaktadır. Caminin tek şerefeli bir minaresi ve önünde Cami ile aynı tarihte inşa edilen orijinal bir şadırvanı bulunmaktadır. Çeşmenin üzerinde kitabesi mevcuttur.

 • Adı: Rahime Sultan Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1892
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 675
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Uzunkum Köyü/SAPANCA/SAKARYA
  Genel Tanım: 1892 yılında Abdülmecit’in dördüncü karısı Peruste Rahime Sultan tarafından yaptırılan cami Uzunkum köyündedir. Tek kubbeli olan cami içi oymalarla süslü olup, günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede, orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit’in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi orijinaldir. Caminin içinde tezyinat bulunmamakta olup, çerçeveler içinde hat sanatı örnekleri göze çarpmaktadır.

  Rahime Sultan Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12150

 • Adı: Elvan Bey İmareti
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müd.
  Yapım Tarihi: 1450
  Orijinal Kullanımı: Imaret
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13697 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 06.03.1982
  Türü: Dinsel
  Adres: Konyalı Ali Kebir Caddesi, Elvan Bey sokak, Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: Kesme taş ve tuğla birlikte kullanılarak almaşık duvar örgü sisteminde, kare planlı olarak inşa edilen yapının banisi Elvan Bey’dir. Yapı günümüzde kütüphane olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Avlusunda Elvan Beyin türbesi vardır. İmaret üç kubbeli olup bugüne kadar özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yapı içten
  ve dıştan kubbeli. Ön cephesi revaklarla süslenmiş olup, iç kısmına kemerli bir kapıdan girilmektedir. Ana mekanın kubbesinde yuvarlak rozet motifi bulunmaktadır. Ana mekan basamaklı olarak iki kısma ayrılmaktadır. Yapı 1698 ve 1969 yıllarında iki kez tamir edilmiştir.

  Elvan Bey İmareti galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6054

 • Adı: Süleymanbey Cami
  Yapım Tarihi: 1885
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 675 sayılı karar
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Merkez Cami, Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: İzmit Evkaf Müdürlüğünde 1328-1910 tarihli Süleyman Bey Camine hatip tayin edilişini gösteren bir vesika vardır. Bu vesikaya göre caminin Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cami girişindeki kitabede; “Gazi Süleyman Paşa Cami (Kepekli)” ibaresi bulunmaktadır. Cami dikdörtgen bir plana sahiptir. Son cemaat yerinden iki basamaklı bir merdivenle camiye girilmektedir. Gazi Süleyman Bey Caminin kubbesi bulunmamakla beraber, çatısı ahşap ve kiremit ile örtülüdür. İç kısımda da ahşap bir tavana sahiptir. Tavan basit süslemelerle donatılmıştır. Cami sekiz adet büyük hücre biçimli pencereye sahip olup, balkon kısmı da dört adet küçük hücre biçimli pencereye sahiptir. Duvarlarında kendine özgü bir süslemesi bulunmayıp, oldukça sade görünüşlü. Ancak sonradan asılmış çerçeveler içinde yazılar bulunmaktadır. Son cemaat yerinde, yan tarafta ayrı bir kapıdan da balkona ve sahanlığa geçilmektedir. Öndeki büyük pencerelerden biri kapı olarak kullanılmaktadır. Gazi Süleyman Bey Caminin minaresi ilimizdeki diğer minarelere nazaran farklı bir yapıya sahiptir.

  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12154

 • Adı: Hasan Fehmi Paşa Cami
  Yapım Tarihi: 1885
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 675 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Mahmudiye Köyü, Sapanca / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami Osmanlı Veziri Hasan Fehmi Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Sapanca’ya 3 km uzaklıktaki Mahmudiye köyünde bulunan caminin içi işlemelerle süslüdür. Sapanca-Kırkpınar yolu üzerinden, Mahmudiye köyüne girince tepede yer alan caminin ön cephesinde portal yer almakta, onun önünde iki sütunla tutturulan bir alınlık bulunmaktadır. Portalın her iki yanında kemerli iki pencere, portal üzerinde ve üstte iki kemerli pencere bulunmaktadır. Caminin içine dört basamaklı bir merdivenden girilmektedir. Bahçesinde şadırvanı bulunmaktadır. Caminin minaresi cami içinden yukarıya yükselmektedir. Yapı içten kubbeli olup, orijinal süslemeleriyle ve bir büyük dört küçük orijinal avizesiyle dikkat çekmektedir. Yan duvarlardan kubbeye geçişte mukarnaslardan yararlanılmıştır.

  Hasan Fehmi Paşa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12157

 • Adı: Büyük Cami
  Yapım Tarihi: 1937
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: A-25
  Tescil Tarihi: 14.05.1976
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Muammer Sencer Cad., Hendek/SAKARYA
  Genel Tanım: Hendek ilçe merkezinde Muammer Sencer caddesinde, belediye binasının karşısında olan caminin bahçesinde Mahmut Bey ve arkadaşlarına ait anıt bulunmaktadır. Cami dış duvarındaki kitabede yapılış tarihi olarak hicri 1252 (M1837) yazılıdır. Caminin girişinde revak bulunmaktadır. Ana kapının üzerinde orijinal bir kitabe bulunmaktadır. Sahanlığın her iki yanından caminin balkonuna çıkılıyor. Balkonu ahşap olarak yapılmış. Balkon her iki yandan arka cepheye doğru uzatılmış. Caminin tavanı ahşap olup, ahşap tavan süslemelerinin arasından kubbe yükselmektedir. Cami dıştan kiremit örtülü, dikdörtgen planlıdır. Zaman içinde çeşitli tamiratlar görerek zamanımıza kadar ulaşmıştır.

 • Adı: Akıncılar Kilisesi
  Mülkiyeti: Hazine
  Yapım Tarihi: 19 YY.
  Orijinal Kullanımı: Kilise
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 3502 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 24.10.1993
  Türü: Dinsel
  Adres: Akıncılar Köyü/ Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: Geyve İlçesi Akıncılar Köyü sınırları içinde bulunan kilise, bazilika planlıdır. 19. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen yapıda malzeme olarak taş ve tuğla ile kireç harcı kullanılmıştır. Doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapının doğu cephesinde yarım yuvarlak apsisli bölümü yer almaktadır. Yapının dış beden duvarları korunarak günümüze gelebilmiştir.

 • Adı: Ortaköy Kiliseleri
  Mülkiyeti: Bilinmiyor
  Yapım Tarihi: Bilinmiyor
  Orijinal Kullanımı: Kilise
  Türü: Dinsel
  Adres: Kurfallar Köyü/Geyve/SAKARYA
  Genel Tanım: Geyve’de bulunan bu yapı kaç tarihinde yapıldığı hakkında tam bilgi yoktur. Bu ibadethanenin kilise değil manastır olma ihtimali yüksektir. Yöre halkı bu binalara kilise demektedir. Bu bölgede Osmanlı Devleti zamanında Rum nüfusu yaşıyordu. Kiliselerde bu insanlara eğitim ve ve ibadet etmelerine hizmet vermekteydi. Günümüzde bazı duvarları ayaktadır. Geyce ovasına hakim bir yerde bulunan kiliseler ovanın her yerinden görülebilmektedir. 

  Kaynakça

  Yayın kurulu ; Seyfettin Nuroğlu, raci Yılmaz, Resul Şenel, Atilla Vardar, Yusuf Yavuz (2006).
  Geyve. Adapazarı: Geyve Kaymakamlığı. Sayfa 37.Geyve : yeşilin her tonunu görebileceğiniz yer… (2009). Geyve. Adapazarı: Geyve Kaymakamlığı. Sayfa 92-95.

  Ortaköy Kilisesi galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6094Ortaköy Kilisesi 

 • Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki camiyi inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, caminin yapımında kullanılan tekniğin Selçuklu ile Osmanlı’nın erken döneminde kullanılan çandı sistemi olduğunu tespit etti.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2017 Kasım ayında kültür varlığı olarak tescillendi.

 • Adı: Orhan Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1323-1325
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 1
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi-Bankalar Caddesi / Adapazarı/SAKARYA

  Genel Tanım: Sultan Orhan Gazi’nin buyruğu ile 1323-1325 yıllarında inşa edilen Cami 1876 yılındaki depremden sonra onarılmış ve arka kısımdaki betonarme bölüm eklenmiştir. 1943 ve 1967 yıllarındaki depremlerden sonra hasar gören kısımları restore edilmiş, minaresi tamamen değiştirilerek tek şerefeli, ahşap olarak inşa edilmiştir.
  Güneyden tek girişi olan Caminin son cemaat mahallinden harime geçilmektedir. Caminin bu ana bölümünde bulunan müezzin mahfeli ahşap bölmeyle ayrılmıştır. Yapının mihrap, tavan, müezzin mahfeli ve kapıları orijinal malzemeleri yerinde kullanılarak yapılmıştır. Orijinalliğini koruyan bu kesimler İslami figür süslemelidir. Harim
  kısmına girişin hemen üzerinde ahşap direklerin taşıdığı ikinci kat uygulaması vardır.
  Orhan Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6010

 • Adı: Karasu Merkez Cami
  Yapım Tarihi: 1946
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 679 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: İncilli Mahallesi, Mevlana Caddesi / Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: Enine dikdörtgen planlı, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Güneybatı köşesinde beden duvarına bitişik, tek şerefeli bir minaresi vardır. Batıdaki giriş kısmına camekanlı bir bölüm eklenmiştir. Cami içten ahşap tavan ile dıştan kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. İki sıralı pencere sisteminde alttaki pencereler dikdörtgen formlu, üstteki pencereler ise yuvarlak kemer formludur. 

  Karasu Merkez Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12141

 • Adı: Aziziye Cami
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Yapım Tarihi: 1911
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 679 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Derecesi:1
  Adres: Aziziye Mahallesi – Gazi Caddesi / Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: İlk yapım yılı 1911 olan Cami 1963 yılında İlyas Gökçe tarafından yenilenmiştir. Güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen planlı olan caminin iki katlı bir ön bölümü ve kuzeydoğu köşesinde minaresi vardır. Cami pencerelerinden üsttekiler yuvarlak kemer formlu; alttakiler ise dikdörtgen biçimlidir. Pencere kemerleri dışa
  taşkın olarak düzenlenmiştir. Giriş kapısının önünde iki beton direk üzerine oturan sundurma yer alır. İçten ahşap tavan, dıştan kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülü olan caminin beton minaresinin yapım yılı da 1963’tür. 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

  Aziziye Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5702

 • Adı: Kemaliye Köyü Cami
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 7262
  Tescil Tarihi: 25.06.1999
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 12
  Adres: Kemaliye köyü, Pamukova / SAKARYA
  Genel Tanım: Yapı dikdörtgen planlı taş temelli, kalın duvarlı, kırma çatılı olup, girişi batıdandır. Yan duvarlarda güneyde ikişer, batı ve doğu cephesinde üçer olmak üzere, yuvarlak kemerli kafes pencereler yer almaktadır. Girişin yanında yükselen minare tek şerefelidir. Ana giriş küçük bir sofaya açılmakta buradan üst kata ve minareye çıkış
  merdiveni yer almaktadır. Merkezi tek kubbeli Caminin kubbe içi ve yan duvarları sıvalı olup üzerinde alçı süslemeler mevcuttur. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

  Kemaliye Köyü Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5711

 • Adı: İhsaniye Cami

  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfi

  Yapım Tarihi: 1951

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı

  Tescil Tarihi: 05.02.1982

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Sakarya Mahallesi / Adapazarı / SAKARYA

  Genel Tanım: Tek girişe sahip olan Cami; minaresi hariç ilk yapılış özelliklerini taşımaktadır. Üst örtüsü kırma çatı olup, kiremit kaplıdır. Caminin iç kısmı tek bölme olarak kullanılmakta olup, kadınlar mahfeli olarak asma bir kat yapılmıştır. Caminin mihrabı, minberi ve müezzin mahfeli orijinal özelliğini korumakta olup, tek şerefeli bir minaresi vardır.

 • Adı: Orta Cami

  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı

  Yapım Tarihi: 1750-1752

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 13517 Sayılı Kararı

  Tescil Tarihi: 05.02.1982

  Türü: Dinsel

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Uzun Çarşı / Adapazarı/SAKARYA

  Genel Tanım: Kare planlı, İki katlı yapının üst örtüsü kırma çatı olup, kiremitle kaplıdır. Cami yapı tekniği olarak kägir dir ancak dış cephe duvarları ahşap kaplamalıdır. Yapı bir çok kez depreme maruz kalmasına rağmen pek fazla hasar görmediğinden önemli sayılacak onarım geçirrmemiştir. Cami tek minareli olup, minaresi 1967 depreminden sonra onarılarak metal kaplanmıştır. Şu anki hali ile ibadete açık olan üst katı, caminin orijinal halini yansıtmaktadır. Üst kat aynı zamanda asma bir kata sahiptir. Bu asma kat kadınlar mahfeli olarak kullanılmaktadır. Harim kısmında, müezzin mahfeli, mihrap ve ahşap olan tavan ve süslemeleri orijinalliğini korumaktadır. Camin ilk katında dükkân olarak kullanılan kısmında, şu anda dükkânlar arasında kalmış bir de şadırvan yer almaktadır. Sadırvan cami ile beraber yanılmistir.

 • Adı: Ağa Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1809
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi/Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Taş temel üzerine inşa edilen yapı kuzey güney doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır. Kagir olarak inşa edilen yapının üst örtüsü kırma çatı şeklinde kiremit kaplıdır ve kubbesi bulunmamaktadır. Adapazarı’ndaki küçük camilerden biridir. İki katlı olarak yapılmıştır. Girişte şadırvanı vardır. Minaresi sonradan ilave edilmiştir.

  Ağa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12144

 • Adı: Şerefiye Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1809
  Orijinal Kullanım: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Çark Caddesi, Kanarya Sokak / Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Dikdörtgen planlı, İki katlı Caminin üst örtüsü kırma çatı olup, kiremitle kaplıdır. Birinci kat dükkan olarak kullanılmaktadır. Caminin dış cephelerinde saçak altında bitkisel motifli süslemeler mevcuttur.

 • Adı: Hasırcılar Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1965
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 13517 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Hasırcılar Mahallesi, Turan Caddesi, Adapazarı / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami adını yöredeki eski dönemlerde faaliyet gösteren hasırcılar çarşısından almaktadır. Tek girişi olan yapı kagir olup, son cemaat mahalli, harim ve asma kat olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Harimin tavan kubbesi çepeçevre hat sanatı ile minber ve vaaz kürsüsü ise geleneksel el sanatı olan örme hasırlarla süslenmiştir. Harimin üzeri ortadaki ana kubbe etarafında üç küçük kubbenin simetrik olarak yapılanmasıyla örtülmüştür. Kubbelerin üzeri kurşun kaplamalıdır. Cami çift minareli olup, minareler tek şerefelidir.

 • Adı: Yeni Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1946
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 13517
  Tescil Tarihi: 05.02.1982
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Yenicami Sokak Numara:1 Adapazarı/SAKARYA
  Genel Tanım: Kare planlı merkezi tek kubbeli yapı betonarme olarak inşa edilmiştir. Girişin bulunduğu kuzey cephesinde beş yuvarlak kemerli, revaklı son cemaat mahalli bulunmaktadır. Beden duvarlarındaki iki sıralı yuvarlak kemer formlu pencerelerden alt sıradakiler daha büyük olup, kubbe kasnağındaki yuvarlak kemer formlu küçük ölçekli pencereler ise harimi daha aydınlık hale getirmiştir. Harim içindeki ikinci kat uygulamasının üç taraf kadınlar mahfili ile çevrilidir. Mihrabın tamamı, doğu ve batı duvarları iki metre seviyesine kadar çini süslemeli kubbe içi ise hat sanatı örnekleri ile bezelidir.

  Yeni Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:

  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12147

 • Adı: Büyükesence Köyü Cami

  Mülkiyeti: Köy tüzel kişiliği

  Yapım Tarihi: 1750-1752

  Orijinal Kullanımı: Cami

  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K. Kurulunun 1878 sayılı kararı

  Tescil Tarihi: 16.03.2011

  Türü: Dinsel

  Derecesi: 2

  Şimdiki Kullanımı: Cami

  Adres: Büyükesence Köyü / Erenler / SAKARYA

  Genel Tanım: Büyükesence Köyü Cumaaltı Mevkiinde yer alan 888 parselde bulunan Cami dikdörtgen planlı olup. üst örtüsü kırma çatılıdır. Bina ahşap karkaslı, aralarında kerpiç malzeme kullanılmış temel seviyesinde moloz taş malzeme kullanılan bir yapıdır. Kuzey cephe duvarının orta aksında bulunan Minareye, Harime çıkan merdivenlerden
  çıkılarak geçilen bir kapıdan ulaşılmaktadır. Bu kısımdan sonra kadınlar mahfeli görülmektedir. Cami esas ibadet mekânında minber, müezzin mahfeli ve mihrap ile kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Batı cephede aydınlatma dört adet küçük boyutlu pencere ile sağlanmaktadır. Bu pencerelerden üç tanesi kadınlar mahfeli yüksekliğinde olup, bir tanesi ise alt kat giriş kısmı içindir. Cami köşelerinde geçme tekniği kullanılmıştır. Cephelerde iç ve dıştan harç kullanılmıştır. Mihrap cephesinde ise iki adet pencere açıklığı görülmektedir. Cami giriş kısmına sundurma kurulmuştur.

  Büyükesence Köyü Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6010

 • Adı: Taraklı Yunus Paşa Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1516 – 1517
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 675 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Ulu Cami Mahallesi, TARAKLI / SAKARYA
  Genel Tanım: Yapının kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Cami dışında yer alan Türkçe kitabede, Yavuz Sultan Selim Ridaniye Seferine giderken burada kışlayan Yunus Paşa tarafından 1516-1517 tarihlerinde yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır. Cami kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü ve önünde kubbeli üç bölümlü son cemaat yeri ile klasik tek kubbeli Osmanlı Camileri tarzında inşa edilmiştir. Caminin kuzey batı köşesinde yer alan minare dikdörtgen bir kaideye sahip olup dışa çıkıntı yapmaktadır. Mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan giriş kapısı dışa hafif taşırılmış olup, sade düz silmelerle çerçevelendirilmiştir. Harim içinde abartılı süsleme olmamakla birlikte kubbenin oturduğu tromplarda kalem işi süslemeler mevcuttur.

  Taraklı Yunus Paşa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6024

 • Adı: Şeyh Muslihittin Cami
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müd.
  Yapım Tarihi: 18 YY.
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 3404 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 11.09.1993
  Türü: Dinsel
  Derecesi: 2
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Topçu Köyü, Köy içi Mevki, Kaynarca / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami 8,15X17,10m boyutlarında dikdörtgen bir plan özelliğine sahiptir. Giriş kuzeyden olup, son cemaat mahalline açılmaktadır. Buradan ikinci bir kapı ile caminin harim bölümüne geçilmektedir. Harimi çevreleyen U biçimli dehliz iki katlı son cemaat yerinden oluşmaktadır. Taş temeller üzerine oturtulmuş, kalın kütüklere
  bindirilmiş, tamamı ahşap olan Cami çandi denilen uzun kütüklerin kertilip birbirine geçirilmesi ile çivisiz olarak yapılmıştır. Üst örtü içten düz tavan, dıştan kırma çatıdır. Cami içten ve dıştan ahşap kaplama olup, bahçesinde haziresi bulunmaktadır.

  Şeyh Muslihttin Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6038

 • Adı: Cami-i Cedit
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakti
  Yapım Tarihi: Geç Osmanlı Dönemi
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K. 680 Sayılı karar
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Rüstempaşa Mahallesi / Sapanca / SAKARYA
  Genel Tanım: Taş temel üzerine kagir olarak inşa edilen dikdörtgen planlı caminin girişte son cemaat yeri, giriş üzerinde kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Caminin üst örtüsü içten ahşap tavan dıştan kırma çatı ile örtülü olup, harim içindeki asma kat bu gün yapılan bazı değişikliliklerle kadınlar mahfeli olarak kullanılmaktadır. Caminin tek şerefeli bir minaresi ve önünde Cami ile aynı tarihte inşa edilen orijinal bir şadırvanı bulunmaktadır. Çeşmenin üzerinde kitabesi mevcuttur.

 • Adı: Rahime Sultan Cami
  Mülkiyeti: Diyanet İş. Bşk. Vakfı
  Yapım Tarihi: 1892
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: 675
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Uzunkum Köyü/SAPANCA/SAKARYA
  Genel Tanım: 1892 yılında Abdülmecit’in dördüncü karısı Peruste Rahime Sultan tarafından yaptırılan cami Uzunkum köyündedir. Tek kubbeli olan cami içi oymalarla süslü olup, günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede, orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit’in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi orijinaldir. Caminin içinde tezyinat bulunmamakta olup, çerçeveler içinde hat sanatı örnekleri göze çarpmaktadır.

  Rahime Sultan Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12150

 • Adı: Elvan Bey İmareti
  Mülkiyeti: Vakıflar Genel Müd.
  Yapım Tarihi: 1450
  Orijinal Kullanımı: Imaret
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 13697 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 06.03.1982
  Türü: Dinsel
  Adres: Konyalı Ali Kebir Caddesi, Elvan Bey sokak, Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: Kesme taş ve tuğla birlikte kullanılarak almaşık duvar örgü sisteminde, kare planlı olarak inşa edilen yapının banisi Elvan Bey’dir. Yapı günümüzde kütüphane olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Avlusunda Elvan Beyin türbesi vardır. İmaret üç kubbeli olup bugüne kadar özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yapı içten
  ve dıştan kubbeli. Ön cephesi revaklarla süslenmiş olup, iç kısmına kemerli bir kapıdan girilmektedir. Ana mekanın kubbesinde yuvarlak rozet motifi bulunmaktadır. Ana mekan basamaklı olarak iki kısma ayrılmaktadır. Yapı 1698 ve 1969 yıllarında iki kez tamir edilmiştir.

  Elvan Bey İmareti galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6054

 • Adı: Süleymanbey Cami
  Yapım Tarihi: 1885
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.Kurulunun 675 sayılı karar
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Merkez Cami, Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: İzmit Evkaf Müdürlüğünde 1328-1910 tarihli Süleyman Bey Camine hatip tayin edilişini gösteren bir vesika vardır. Bu vesikaya göre caminin Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cami girişindeki kitabede; “Gazi Süleyman Paşa Cami (Kepekli)” ibaresi bulunmaktadır. Cami dikdörtgen bir plana sahiptir. Son cemaat yerinden iki basamaklı bir merdivenle camiye girilmektedir. Gazi Süleyman Bey Caminin kubbesi bulunmamakla beraber, çatısı ahşap ve kiremit ile örtülüdür. İç kısımda da ahşap bir tavana sahiptir. Tavan basit süslemelerle donatılmıştır. Cami sekiz adet büyük hücre biçimli pencereye sahip olup, balkon kısmı da dört adet küçük hücre biçimli pencereye sahiptir. Duvarlarında kendine özgü bir süslemesi bulunmayıp, oldukça sade görünüşlü. Ancak sonradan asılmış çerçeveler içinde yazılar bulunmaktadır. Son cemaat yerinde, yan tarafta ayrı bir kapıdan da balkona ve sahanlığa geçilmektedir. Öndeki büyük pencerelerden biri kapı olarak kullanılmaktadır. Gazi Süleyman Bey Caminin minaresi ilimizdeki diğer minarelere nazaran farklı bir yapıya sahiptir.

  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12154

 • Adı: Hasan Fehmi Paşa Cami
  Yapım Tarihi: 1885
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 675 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.09.1989
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Mahmudiye Köyü, Sapanca / SAKARYA
  Genel Tanım: Cami Osmanlı Veziri Hasan Fehmi Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. Sapanca’ya 3 km uzaklıktaki Mahmudiye köyünde bulunan caminin içi işlemelerle süslüdür. Sapanca-Kırkpınar yolu üzerinden, Mahmudiye köyüne girince tepede yer alan caminin ön cephesinde portal yer almakta, onun önünde iki sütunla tutturulan bir alınlık bulunmaktadır. Portalın her iki yanında kemerli iki pencere, portal üzerinde ve üstte iki kemerli pencere bulunmaktadır. Caminin içine dört basamaklı bir merdivenden girilmektedir. Bahçesinde şadırvanı bulunmaktadır. Caminin minaresi cami içinden yukarıya yükselmektedir. Yapı içten kubbeli olup, orijinal süslemeleriyle ve bir büyük dört küçük orijinal avizesiyle dikkat çekmektedir. Yan duvarlardan kubbeye geçişte mukarnaslardan yararlanılmıştır.

  Hasan Fehmi Paşa Cami galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=12157

 • Adı: Büyük Cami
  Yapım Tarihi: 1937
  Orijinal Kullanımı: Cami
  Tescil Kararı: A-25
  Tescil Tarihi: 14.05.1976
  Türü: Dinsel
  Şimdiki Kullanımı: Cami
  Adres: Muammer Sencer Cad., Hendek/SAKARYA
  Genel Tanım: Hendek ilçe merkezinde Muammer Sencer caddesinde, belediye binasının karşısında olan caminin bahçesinde Mahmut Bey ve arkadaşlarına ait anıt bulunmaktadır. Cami dış duvarındaki kitabede yapılış tarihi olarak hicri 1252 (M1837) yazılıdır. Caminin girişinde revak bulunmaktadır. Ana kapının üzerinde orijinal bir kitabe bulunmaktadır. Sahanlığın her iki yanından caminin balkonuna çıkılıyor. Balkonu ahşap olarak yapılmış. Balkon her iki yandan arka cepheye doğru uzatılmış. Caminin tavanı ahşap olup, ahşap tavan süslemelerinin arasından kubbe yükselmektedir. Cami dıştan kiremit örtülü, dikdörtgen planlıdır. Zaman içinde çeşitli tamiratlar görerek zamanımıza kadar ulaşmıştır.

 • Adı: Akıncılar Kilisesi
  Mülkiyeti: Hazine
  Yapım Tarihi: 19 YY.
  Orijinal Kullanımı: Kilise
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 3502 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 24.10.1993
  Türü: Dinsel
  Adres: Akıncılar Köyü/ Geyve / SAKARYA
  Genel Tanım: Geyve İlçesi Akıncılar Köyü sınırları içinde bulunan kilise, bazilika planlıdır. 19. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen yapıda malzeme olarak taş ve tuğla ile kireç harcı kullanılmıştır. Doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapının doğu cephesinde yarım yuvarlak apsisli bölümü yer almaktadır. Yapının dış beden duvarları korunarak günümüze gelebilmiştir.

 • Adı: Ortaköy Kiliseleri
  Mülkiyeti: Bilinmiyor
  Yapım Tarihi: Bilinmiyor
  Orijinal Kullanımı: Kilise
  Türü: Dinsel
  Adres: Kurfallar Köyü/Geyve/SAKARYA
  Genel Tanım: Geyve’de bulunan bu yapı kaç tarihinde yapıldığı hakkında tam bilgi yoktur. Bu ibadethanenin kilise değil manastır olma ihtimali yüksektir. Yöre halkı bu binalara kilise demektedir. Bu bölgede Osmanlı Devleti zamanında Rum nüfusu yaşıyordu. Kiliselerde bu insanlara eğitim ve ve ibadet etmelerine hizmet vermekteydi. Günümüzde bazı duvarları ayaktadır. Geyce ovasına hakim bir yerde bulunan kiliseler ovanın her yerinden görülebilmektedir. 

  Kaynakça

  Yayın kurulu ; Seyfettin Nuroğlu, raci Yılmaz, Resul Şenel, Atilla Vardar, Yusuf Yavuz (2006).
  Geyve. Adapazarı: Geyve Kaymakamlığı. Sayfa 37.Geyve : yeşilin her tonunu görebileceğiniz yer… (2009). Geyve. Adapazarı: Geyve Kaymakamlığı. Sayfa 92-95.

  Ortaköy Kilisesi galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=6094Ortaköy Kilisesi 

 • Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki camiyi inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, caminin yapımında kullanılan tekniğin Selçuklu ile Osmanlı’nın erken döneminde kullanılan çandı sistemi olduğunu tespit etti.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2017 Kasım ayında kültür varlığı olarak tescillendi.