Askeri Mimari

 • Adı: Harmantepe Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: Geç Roma (12-13. yy)
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 2404 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 18.04.1992
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Yapılan Restorasyonlar: Röleve ve Restitüsyon projeleri hazırlanmıştır.
  Genel Tanım: Sakarya İli, Söğütlü İlçesi Harmantepe Köyünün kuzeyinde kalan Harmantepe Kalesi küçük doğal bir tepecik üzerinde kurulmuştur. Etrafı sulak ve bataklık iken her iki yanından daha sonra geçirilen kanallar sayesinde verimli tarım alanlarına dönüştürülmüştür.

  Dairesel planlı olarak yöresel taşlarla inşa edilmiş olan kale; altı burç ve beş kapıya sahiptir. Sur duvarları yaklaşık 8-10 m yüksekliğinde 3-4 m kalınlığındadır. Burçların dolgu malzemesi olan kireç harçlı taş karışımı içerisinde ızgara biçiminde yerleştirilen kalaslara ait izlere rastlanmıştır. Kalenin iç kısmında yer yer bitki ve ağaçlarla bulunmaktadır. Kapı girişleri, burçlar ve sur duvarlarının üst kısmı kısmen tahrip olmuştur.

  Harmantepe Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5411 

 • Adı: Karasu Kalesi
  Mülkiyeti: Çevre ve Orman Bak.
  Dönemi: MS.12.-13.YY
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 498 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.04.2005
  Türü: Askeri
  Derecesi:1
  Genel Tanım: Sakarya ili, Karasu ilçesi, Tuzla mevkiinde, 60-70 m yüksekliğinde doğal bir tepe üzerine yapılmış kalenin, taş ve harç kullanılarak inşa edilen sur duvarlarından günümüze ancak yer yer bir kaç metre uzunluğunda temel kalıntıları kalmıştır. Bu kalıntılarının çalılık ve orman ile kaplı olması kale planı hakkında bilgi edinilmesini
  engellemektedir. Aynı yapım tekniğine sahip, bölgedeki diğer kalelerle karşılaştırıldığında, 12-13YY da inşa edildiği düşünülmektedir.

 •  

  Adı: Adliye Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Şahıs

  Dönemi: M.S. 12-13
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: 1976
  Tescil Tarihi: 11.05.2011
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Şimdiki Kullanımı: Tarım Alanı
  Genel Tanımı: Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Adliye Köyünün yaklaşık 1,5km güneyinde yer almaktadır. Kuzey batısında Adapazarı-İstanbul tren yolu, güneyinde ve kuzey doğusunda ise Sakarya Nehri bulunmaktadır. Kalenin iç kısmında kalan parsellerde tarım yapılmaktadır. Adliye Kalesinin dış beden duvarları nispeten korunmuş olup, yaklaşık 120mX90m ölçülerinde olan kale dikdörtgen bir plana sahiptir. Duvar yüksekliği yaklaşık om, duvar kalınlığı ise 2m’dir. Kale duvarlarının yapı malzemesi olarak moloz taş ve kireç harç kullanılmıştır.
  Adliye Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5411 

 • Adı: Paşalar Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Orman
  Dönemi: MS. 5-6 yy.
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 7458 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 30.04.1999
  Türü: Askeri
  Derecesi: 3
  Adres: Paşalar Köyü, Kale Tepe Mevkii, Pamukova/ SAKARYA
  Genel Tanım: Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Paşalar Köyü’nün kuzeyinde sarp bir tepe üzerinde bulunan kalenin kuzeybatı ve güney tarafında bulunan sur duvarları kısmen korunmuştur. Dairesel olarak tepeyi çevrelediği anlaşılan surun yaklaşık 2/3 lük kısmı tamamen tahrip olmuştur. Kuzeybatı tarafında bulunan sur duvarı; iri kesme taşlarla
  yapılmış olup taş aralarında tuğla parçaları kullanılmıştır. Ayrıca bu duvar üzerinde, Geç Roma Dönemi mezar stelleri, sunak parçaları, sütun ve sütun kaidelerinin devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 9-10 m aralıklarla ayakta kalan üç adet kule olabilecek üçgenimsi çıkıntılar mevcuttur. Bu çıkıntıların en kuzeyde bulunanı
  içinde beşgen şeklinde odacık yer almakta olup yan duvarlarının mimari yapısından üzerlerinin tonoz veya kubbe ile kapatılmış olabileceği izlenimini vermektedir. Güney tarafta bulunan sur duvarı ise farklı yapıda olup küçük boyutlu dış yüzeyleri kabaca düzeltilmiş taş duvarlar arasında tuğla sıraları kullanılmıştır. Kalenin batı tarafında
  taş duvar üzerine tuğla tonozla inşa edilmiş giriş bulunmaktadır. İçte yer yer mimari kalıntı izlerine, tuğla kemerlere rastlanmış olmakla beraber büyük bir kısmı toprak dolgu ile kapalıdır. Güney tarafa doğal eğimi bulunan kalenin iç kesiminde yer yer kaçak kazı çukurlarına rastlanmıştır.

  Paşalar Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5525

 • Adı: Seyifler Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Şahıs
  Dönemi: Genç Roma
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 00148 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.10.2004
  Türü: Askeri
  Şimdiki Kullanımı: Tarım Alanı
  Adres: Seyifler Köyü / Ferizli İlçesi /SAKARYA
  Genel Tanım: Adapazarı’na 22km uzaklıkta bulunan Ferizli ilçesinin kuzeybatısında yer alan Seyifler köyüne giden yolun çark suyu ile kesiştiği noktada bulunmaktadır. Kalenin kesin tarihi bilinmemekle beraber yakın bölgedeki diğer Geç Roma kalesi olan Harmantepe Kalesi ile 12.yy’a tarihlenmektedir. Stratejik bakımından önemli
  konumu olan kalenin günümüze ulaşan bölümleri iki kule ve kulenin birine bitişik küçük bir sur duvarından meydana gelmektedir.

  Seyifler Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5538

 • Adı: Kale Kalıntısı (Çoban Kale)
  Mülkiyeti: Hazine, Şahıs
  Dönemi: Bizans (5-6. Y.Y)
  Orijinal Kullanımı: Kakle
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 276 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.2008
  Türü: Askeri
  Adres: Şerefiye Köyü, Boğazkesen Mevkii, Geyve/Sakarya
  Genel Tanım: Kale kalıntısı, Geyve İlçesi, Şerefiye Köyü Adapazarı-Bilecik yolunun Boğazkesen mevkiinde Sakarya Nehri ile yol arasında bulunmaktadır. Önemli bir kısmı tahrip olan kale kalıntısının tuğla ve kireç harç ile inşa edilen tonozlu bir bölümü korunmuş durumdadır. Sakarya Nehri boyunca var olan diğer kalelerle karşılaştırıldığında, yapı tekniği ve malzemesi ve konumu açısından benzerliğinden yola çıkılarak, Geç Roma dönemi kale kalıntısı olduğu düşünülmektedir.

 • Adı: Korugan(No 105)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Tarihi: Kocaeli K.T.V.K.B K 1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 105A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 106)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 106A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı:  Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 4)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi:1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 4A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 3)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı : Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı : Korugan (No 3A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Harmantepe Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: Geç Roma (12-13. yy)
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 2404 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 18.04.1992
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Yapılan Restorasyonlar: Röleve ve Restitüsyon projeleri hazırlanmıştır.
  Genel Tanım: Sakarya İli, Söğütlü İlçesi Harmantepe Köyünün kuzeyinde kalan Harmantepe Kalesi küçük doğal bir tepecik üzerinde kurulmuştur. Etrafı sulak ve bataklık iken her iki yanından daha sonra geçirilen kanallar sayesinde verimli tarım alanlarına dönüştürülmüştür.

  Dairesel planlı olarak yöresel taşlarla inşa edilmiş olan kale; altı burç ve beş kapıya sahiptir. Sur duvarları yaklaşık 8-10 m yüksekliğinde 3-4 m kalınlığındadır. Burçların dolgu malzemesi olan kireç harçlı taş karışımı içerisinde ızgara biçiminde yerleştirilen kalaslara ait izlere rastlanmıştır. Kalenin iç kısmında yer yer bitki ve ağaçlarla bulunmaktadır. Kapı girişleri, burçlar ve sur duvarlarının üst kısmı kısmen tahrip olmuştur.

  Harmantepe Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5411 

 • Adı: Karasu Kalesi
  Mülkiyeti: Çevre ve Orman Bak.
  Dönemi: MS.12.-13.YY
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 498 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.04.2005
  Türü: Askeri
  Derecesi:1
  Genel Tanım: Sakarya ili, Karasu ilçesi, Tuzla mevkiinde, 60-70 m yüksekliğinde doğal bir tepe üzerine yapılmış kalenin, taş ve harç kullanılarak inşa edilen sur duvarlarından günümüze ancak yer yer bir kaç metre uzunluğunda temel kalıntıları kalmıştır. Bu kalıntılarının çalılık ve orman ile kaplı olması kale planı hakkında bilgi edinilmesini
  engellemektedir. Aynı yapım tekniğine sahip, bölgedeki diğer kalelerle karşılaştırıldığında, 12-13YY da inşa edildiği düşünülmektedir.

 •  

  Adı: Adliye Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Şahıs

  Dönemi: M.S. 12-13
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: 1976
  Tescil Tarihi: 11.05.2011
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Şimdiki Kullanımı: Tarım Alanı
  Genel Tanımı: Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Adliye Köyünün yaklaşık 1,5km güneyinde yer almaktadır. Kuzey batısında Adapazarı-İstanbul tren yolu, güneyinde ve kuzey doğusunda ise Sakarya Nehri bulunmaktadır. Kalenin iç kısmında kalan parsellerde tarım yapılmaktadır. Adliye Kalesinin dış beden duvarları nispeten korunmuş olup, yaklaşık 120mX90m ölçülerinde olan kale dikdörtgen bir plana sahiptir. Duvar yüksekliği yaklaşık om, duvar kalınlığı ise 2m’dir. Kale duvarlarının yapı malzemesi olarak moloz taş ve kireç harç kullanılmıştır.
  Adliye Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5411 

 • Adı: Paşalar Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Orman
  Dönemi: MS. 5-6 yy.
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 7458 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 30.04.1999
  Türü: Askeri
  Derecesi: 3
  Adres: Paşalar Köyü, Kale Tepe Mevkii, Pamukova/ SAKARYA
  Genel Tanım: Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Paşalar Köyü’nün kuzeyinde sarp bir tepe üzerinde bulunan kalenin kuzeybatı ve güney tarafında bulunan sur duvarları kısmen korunmuştur. Dairesel olarak tepeyi çevrelediği anlaşılan surun yaklaşık 2/3 lük kısmı tamamen tahrip olmuştur. Kuzeybatı tarafında bulunan sur duvarı; iri kesme taşlarla
  yapılmış olup taş aralarında tuğla parçaları kullanılmıştır. Ayrıca bu duvar üzerinde, Geç Roma Dönemi mezar stelleri, sunak parçaları, sütun ve sütun kaidelerinin devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 9-10 m aralıklarla ayakta kalan üç adet kule olabilecek üçgenimsi çıkıntılar mevcuttur. Bu çıkıntıların en kuzeyde bulunanı
  içinde beşgen şeklinde odacık yer almakta olup yan duvarlarının mimari yapısından üzerlerinin tonoz veya kubbe ile kapatılmış olabileceği izlenimini vermektedir. Güney tarafta bulunan sur duvarı ise farklı yapıda olup küçük boyutlu dış yüzeyleri kabaca düzeltilmiş taş duvarlar arasında tuğla sıraları kullanılmıştır. Kalenin batı tarafında
  taş duvar üzerine tuğla tonozla inşa edilmiş giriş bulunmaktadır. İçte yer yer mimari kalıntı izlerine, tuğla kemerlere rastlanmış olmakla beraber büyük bir kısmı toprak dolgu ile kapalıdır. Güney tarafa doğal eğimi bulunan kalenin iç kesiminde yer yer kaçak kazı çukurlarına rastlanmıştır.

  Paşalar Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız: 
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5525

 • Adı: Seyifler Kalesi
  Mülkiyeti: Hazine,Şahıs
  Dönemi: Genç Roma
  Orijinal Kullanımı: Kale
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K. Kurulunun 00148 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 01.10.2004
  Türü: Askeri
  Şimdiki Kullanımı: Tarım Alanı
  Adres: Seyifler Köyü / Ferizli İlçesi /SAKARYA
  Genel Tanım: Adapazarı’na 22km uzaklıkta bulunan Ferizli ilçesinin kuzeybatısında yer alan Seyifler köyüne giden yolun çark suyu ile kesiştiği noktada bulunmaktadır. Kalenin kesin tarihi bilinmemekle beraber yakın bölgedeki diğer Geç Roma kalesi olan Harmantepe Kalesi ile 12.yy’a tarihlenmektedir. Stratejik bakımından önemli
  konumu olan kalenin günümüze ulaşan bölümleri iki kule ve kulenin birine bitişik küçük bir sur duvarından meydana gelmektedir.

  Seyifler Kalesi galerisine ulaşmak için tıklayınız:
  https://sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/?page_id=5538

 • Adı: Kale Kalıntısı (Çoban Kale)
  Mülkiyeti: Hazine, Şahıs
  Dönemi: Bizans (5-6. Y.Y)
  Orijinal Kullanımı: Kakle
  Tescil Kararı: Bursa K.T.V.K.K 276 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 05.02.2008
  Türü: Askeri
  Adres: Şerefiye Köyü, Boğazkesen Mevkii, Geyve/Sakarya
  Genel Tanım: Kale kalıntısı, Geyve İlçesi, Şerefiye Köyü Adapazarı-Bilecik yolunun Boğazkesen mevkiinde Sakarya Nehri ile yol arasında bulunmaktadır. Önemli bir kısmı tahrip olan kale kalıntısının tuğla ve kireç harç ile inşa edilen tonozlu bir bölümü korunmuş durumdadır. Sakarya Nehri boyunca var olan diğer kalelerle karşılaştırıldığında, yapı tekniği ve malzemesi ve konumu açısından benzerliğinden yola çıkılarak, Geç Roma dönemi kale kalıntısı olduğu düşünülmektedir.

 • Adı: Korugan(No 105)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Tarihi: Kocaeli K.T.V.K.B K 1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 105A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 106)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 106A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı:  Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 4)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi:1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 4A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi : 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı: Korugan (No 3)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı : Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K. 1030 sayılı kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.

 • Adı : Korugan (No 3A)
  Mülkiyeti: Hazine
  Dönemi: 1940-45
  Orijinal Kullanımı: Korugan
  Tescil Kararı: Kocaeli K.T.V.K.B.K.1030 Sayılı Kararı
  Tescil Tarihi: 15.09.2009
  Türü: Askeri
  Derecesi: 1
  Adres: Sakarya Nehri Ağzı mevkii, Karasu / SAKARYA
  Genel Tanım: II. Dünya Savaşı sırasında Rus çıkarmalarına tedbir amacıyla yapılmışlardır. Betonarme olarak inşa edilmiştir.